Henkilöstökertomus PDF

Henkilöstöä koskevat strategiset tavoitteet

Vuoden 2019 yhtenä avaintavoitteena oli HUSin maine työnantajana. Tavoitetta mitattiin sillä, kuinka moni huslainen suosittelee HUSia työnantajana. HUSia työnantajana suositteli 70 prosenttia. Suosittelijoiden määrä laski edellisestä vuodesta viisi prosenttiyksikköä (tavoite oli 85 prosenttia).

Tulevaisuuden haasteena on kehittää pitkäjänteisesti HUSin työnantajakuvaa ja saada se erottumaan kilpailijoista. Tämä näkyy vahvasti HUSin uudessa strategiassa, jonka yksi viidestä strategisesta päämäärästä on: Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä.

Vuoden 2020 strategisena tavoitteena on, että HUSia työnantajana suosittelevien osuus kasvaa viisi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Henkilöstön sitoutumista seurataan jatkossakin lähtövaihtuvuusraporttien avulla.

Vuoden 2019 henkilöstöön liittyvien strategisten avaintavoitteiden toteutuminen

Tavoite Mittari Tavoitetaso 2019 Toteuma 2019
Henkilöstö
suosittelee HUSia
työnantajana
Työnantajan suositteleminen (työolobarometri) >85 % suosittelee 70 %
Henkilöstö on
sitoutunutta
Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 5,5 – 6,5 % 8,3
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (ilman
eläkkeitä jn.)
5,5 %

 

Henkilöstökertomus PDF