HUSin valtuusto hyväksyi joulukuussa 2019 uuden strategian ja arvot. Yhtenä strategisena päämääränä on: ”Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä”.

HUSin uudet arvot ovat edelläkävijyys, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen. Niistä tullaan viestimään ja keskustelemaan paljon vuoden 2020 aikana. Arvopohjaisen kulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta kehitystyön tulosten toivotaan näkyvän jo tulevan vuoden aikana.

Hyvä hoito syntyy hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Jokaista huslaista tarvitaan, jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon. HUS on myös hyvä paikka kasvaa terveydenhuollon ammattilaiseksi. Huippuluokan tutkijat ovat edellytys HUSin edelläkävijyydelle kansainväliselläkin tasolla.

Strategisena tavoitteena on, että HUSia työnantajana suosittelevien osuus kasvaa viisi prosenttiyksikköä vuonna 2020. Tämän päämäärän toteutumista seurataan vuosittain työolobarometrin avulla.

Henkilöstön sitoutumista seurataan lähtövaihtuvuusraporttien avulla:

Tavoite Siedettävä Vaatii parannusta
Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 5,5 – 6,5 % 4,5 – 7,5 % < 4,5 % tai > 7,5 %
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
ilman eläkkeitä
apumittari,
ei tavoitetta

Henkilöstökertomus PDF