Työolobarometrikyselyllä kartoitetaan vuosittain huslaisten mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Vuoden 2019 tulosten mukaan huslaisilla on hyvä työkyky ja ammatillinen itsetunto.

Vuoden 2019 kyselyn tuloksissa ei ollut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ja tulokset ovat HUS-tasolla varsin hyvät. Kaikissa vastauksissa paras tulos on 5. Huslaiset kokevat työnsä merkityksellisenä (4,02) ja haasteellisena (4,02). Työkyky (4,03) ja ammatillinen itsetunto (3,93) ovat hyvällä tasolla, samoin ylpeys omasta työstä (4,01).

Selkeimpiä kehityskohteita ovat vuorovaikutus (3,51), johtaminen ja esimiestyö (3,67), ylikuormitus (3,28) ja arvojen näkyminen arjessa.

”Ilahduttavaa on, että meillä on 98 yksikköä, joissa jokainen vastaaja suosittelisi HUSia työnantajana.”

HUS-kuntayhtymän henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri

Henkilöstökertomus PDF