“HUSissa perehdytys ja systemaattinen koulutus taitojen ylläpitämiseksi on ihan keskeinen asia. Osaaminen on täällä erikoissairaanhoidossa se juttu”, sanoo HUS Vatsakeskuksen johtava ylihoitaja Anna-Maija Kaira.

HUSissa hoitotyötä kehitetään Magneettisairaala-mallin mukaisesti. Perehdytyksen tueksi ollaan käynnistämässä PTAP-siirtymävaiheen tukiohjelmia (Practice Transition Accreditation Program). Ne yhtenäistävät henkilökunnan perehdytystä ja koulutusta. PTAP-ohjelmien avulla tehdään myös näkyväksi organisaation arvostus omaa henkilökuntaa kohtaan.

PTAP-tukiohjelmat ovat lisä olemassa olevaan perehdytysrakenteeseen. Esimerkiksi syventävän perehdytyksen koulutusohjelma sisältää kaikille yhteisten osaamisalueiden ohella osastoperehdytystä ja erikoisalakohtaisia kompetensseja. Kaiken taustalla vaikuttavat ammattiuramallit, kuten sairaanhoitajien Aura-malli.

Ammattiuraohjelmat tukevat osaamisen systemaattista arviointia ja ammatillista kehittymistä sekä luovat edellytyksiä tehtävänkuvien laajentamiselle ja asiantuntijuudelle. Ammatillisessa kasvussa hyödynnetään mentorointia. Osaamisen kehittämisessä tuetaan ja kannustetaan hankkimaan myös ulkopuolista ammatillista koulutusta.

Yhteistyö kasvattaa uusia hoitotyön huippuosaajia

HUS tarjoaa ammattikorkeakouluille laadukkaat ja monipuoliset ohjatut harjoittelut erikoissairaanhoidossa. Yhteistyön tavoite on myös osallistua sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja harjoittelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on edistää terveyspalvelujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän välistä keskustelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä ja vuoropuhelua. Opiskelijayhteistyö toimii myös rekrytointikanavavana.

HUS kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa hoitotyön trainee-polkua. Kun opiskelija hakeutuu sairaanhoitajakoulutukseen, hän voi valita erikoistuvansa esimerkiksi leikkaussalihoitajaksi. Koulutus ja käytännön harjoittelu rakennetaan vahvistamaan valittua opintopolkua. Opiskelija saa hyvät valmiudet työskennellä osastolla jo vastavalmistuneena.

“Meillä on koko ajan vaade pysyä ajassa mukana. Hoitotyön tulee olla näyttöön perustuvaa ja se asettaa hoitotyön kehittämiselle ja koulutukselle valtavia haasteita”, Kaira tähdentää.