Työolobarometrikyselyn mukaan HUSin työntekijät kokevat, että heistä huolehditaan (3,55). Työntekijöiden työkykyisyys on monen vuoden ajan ollut samalla tasolla (4,03), mutta tunne työkuormituksen aiheuttamasta ylikuormituksesta on noussut lievästi. Ylikuormitusta seurataan muun muassa työolobarometrin avulla. Yksiköitä, joissa ylikuormitusindeksi oli alle kolmen, oli 35 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna. Samaan aikaan useissa työyksiköissä työkuormitusluvut ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Henkilöstön esille tuoma työkuormitus on noussut esille monessa yhteydessä vuoden aikana ja työkuormituksen vähentämiseen sekä hallintaan on pyritty vaikuttamaan monella tavalla.

Keinoina ovat olleet työjärjestelyt, työvuorosuunnittelu, henkilöstöoptimoinnin keinot ja määräaikaistarkastelu. HUSin työkuormituksen hallinnan työvälineet on koottu yhteen omaksi työkalupakiksi. Työvälineistä on kuluneen vuoden aikana viestitty myös esimiehille muun muassa henkilöstö- ja työsuojelupäälliköiden kautta sekä esitelty niitä eri koulutus- ja infotilaisuuksissa. Työkuormitus ja sen hallintakeinot olivat myös esimiesten Haastavat tilanteet -valmennuksen aiheena.