Esimiestyön kehittäminen ja mittaaminen

Esimiestyön kehittämisessä on painotettu asiakaskokemusta, tuote- ja palvelukehitystä sekä vuorovaikutteista esimiestyötä. Esimiehiä tuetaan koulutuksilla, joihin osallistumista myös edellytetään. Vuosittain keskitettyihin sisäisiin henkilöstökoulutuksiin osallistuu noin 1 000 esimiestä.

Vuoden 2019 aikana esimieskoulutuskokonaisuutta päivitettiin toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun koulutuksella ja jatkettiin hyvää palautetta saaneita Haastavat tilanteet esimiestyössä -koulutuspäiviä. Lisäksi esimiestyön kehittämisen painopisteitä työstettiin osana Kehittäjän työkalupakki -koulutuskokonaisuutta, joka sisältää muutos- ja projektijohtamiseen liittyviä teemoja sekä palvelumuotoilua.

Lean-yksikkö järjesti johdon Lean-koulutusta sekä työpajoja Lean-valmentajille. Vuoden aikana käynnistyi seitsemäs johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) koulutus ja neljäs esimiestyöhön valmentava koulutus (lähiesimiestutkinto). Yhteensä näihin keskitettyihin tutkintokoulutuksiin on osallistunut noin 250 HUSin esimiestä.

Vuoden 2019 aikana jatkui myös hyvää palautetta saanut esimiestyön mentorointiohjelma. Vertaismentorointia hyödynnettiin myös päivystystoiminnan integraation tuessa.

Yleistä esimiestyön ja johtamisen onnistuneisuutta mitataan HUSissa osana vuosittaista työolobarometrikyselyä. HUS-tasolla lähiesimiestyön tavoitteena on esimiesindeksin keskiarvo 3,9 asteikolla 1-5. Vuonna 2019 indeksi oli hieman edellisvuotta parempi eli 3,67. Esimiestyön vahvuuksia työolobarometrin mukaan ovat oikeudenmukaisuus, suunnitelmallisuus sekä esimiehen antama kannustus ja tuki. Kehittämistä on eniten palautteen antamisessa. Työolobarometrin lisäksi esimiesten 360-arviointeja tehdään osana pitkiä johtamiskoulutuksia (esimerkiksi JET-koulutus) ja yksiköiden sisäisen osaamisen kehittämisen tukena. Vuoden 2019 aikana 360-arviointi tehtiin HUSin johtoryhmälle.

“Sain mahdollisuuden osallistua JET-koulutukseen. Koulutuskokonaisuus oli erinomainen. Sen avulla olen saanut strukturoitua viitekehystä siitä, mitä kaikkea esimiehen työhön kuuluu ja miten lähiesimiestyötä voi lähestyä tavoitteellisesti. Koulutuksen avulla olen voinut ikään kuin kauempaa tarkastella omaa esimiesrooliani ja -toimintaani yksikössäni.”

HUS Iho- ja allergiasairaalan osastonylilääkäri Paula Kauppi

Henkilöstökertomus PDF