HUSin tuottavuuskehitys jäi vuosina 2018 ja 2019 jälkeen asetetuista tavoitteista. Toukokuussa toimitusjohtaja Juha Tuominen käynnisti tuottavuusohjelman laatimisen ja asetti työryhmän toteuttamaan sitä. Työryhmään kuului eri yksiköiden johtoa ja puheenjohtajana toimi johtaja Jari Finnilä.

Työryhmän tehtävä oli rakentaa malli HUS-tasoiselle tuottavuusohjelmalle, kartoittaa alkuvaiheessa mukaan otettavia projekteja ja miettiä mittareita tuottavuuden seurannalle.

Ohjelman loppuraportti valmistui vuoden 2019 lopussa. Se käsiteltiin HUSin johtoryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa tammikuussa 2020. Raporttia käsitellään helmikuussa 2020 HUSin hallituksessa.

Raportissa esitellään 29 erityyppistä aihiota ja hanketta, joita ryhdytään projektoimaan helmi–maaliskuun aikana. Projekteille nimetään omistajat ja niille määritellään selkeät mittarit ja tavoitteet sekä yhtenäinen raportointitapa.

Ensimmäiset tulokset näkyvät jo vuonna 2020. Pääpaino on kuitenkin alkaen vuodessa 2021. Tuottavuusohjelman piiriin etsitään ja kartoitetaan jatkuvasti uusia aihioita.

Parempi tuottavuus nykyisillä resursseilla

Tuottavuusohjelma ei vielä näy suoraan henkilöstön arjessa. Suurin osa toimenpiteistä liittyy prosesseihin, tiloihin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Henkilöstön osalta ensimmäiset toimenpiteet liittyvät työajan joustoon, käytössä olevien kannustinmallien analysointiin, työvuorosuunnittelun parantamiseen ja vuokratyövoiman osittaiseen korvaamiseen omalla varahenkilöpoolilla.

“Kyseessä ei ole saneerausohjelma vaan tuottavuuden parantaminen, eli miten nykyisillä resursseilla voidaan hoitaa enemmän potilaita”, Finnilä tähdentää.

Työryhmä kysyi ideoita tuottavuuden parantamiseen henkilöstöltä ja asiakasraadilta. Valtaosa asiakkaista haluaisi hyödyntää enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja. HUSissa tähän voitaisiin vastata olemassa olevilla tiloilla jatkamalla päivää erityyppisesti, mikä nostaisi tilatehokkuutta.

Jopa 650 huslaista vastasi sähköpostitse 12 kysymykseen. Tuloksena oli tuhansia ideoita, joista osa otettiin mukaan nykyiseen tuottavuusohjelmaan.