Uutta vuosikymmentä lähestyttäessä HUSin strategian uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Edellinen oli lanseerattu vuonna 2011. Seuraavaksi viideksi vuodeksi lanseeratun strategian avulla HUS vastaa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Digitalisaatio ja vastuullisuus sekä toiminnan eettisyys ja arvot ovat yhä enemmän esillä.

Strategiatyö alkoi kartoituksella: miten maailma ja yhteiskunta muuttuvat ja miten muutos vaikuttaa julkiseen terveydenhuoltoon sekä HUSin tarjoamaan erikoissairaanhoitoon. Löytyi viisi avainmuutosvoimaa: ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat, tieto- ja viestintäteknologian kehitys, asiakkaiden palveluodotusten muuttuminen, työntekijöiden suhde työhön ja työnantajaan sekä väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutos.

Strategiatyöstä syntyivät HUSin uudet arvot

Tommi Jokiniemi siirtyi HUSLABista HUSin Lean-johtajaksi, ja toimi strategiatyön kehittämisvalmentajana. Jokiniemi ja kehittämisjohtaja Visa Honkanen auttoivat johtoryhmää löytämään muutostekijöitä, joiden pohjalta mietittiin päämääriä ja arvoja.

Työpajassa tunnistetuista arvoista valittiin viisi työversiota, joista kysyttiin mielipiteitä HUSin henkilöstöltä, valtuustolta ja hallitukselta. Lopulta eniten vastakaikua herätti kolme arvoa: kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Joulukuussa 2019 valtuusto hyväksyi uuden strategian ja arvot. Tammikuussa 2020 strategia lanseerattiin tilaisuudessa, jossa oli mukana laajennettu johtoryhmä, sairaanhoitoalueiden ja HYKSin johtoa sekä arvolähettiläitä.

Arvolähettiläät ovat henkilöstön edustajia, jotka ovat mukana työpajoissa sekä toimivat johdon ja henkilöstön välisinä viestinvälittäjinä arvojen suhteen. Se auttaa johtoa kohdentamaan huomion ja toimenpiteet osa-alueisiin, joissa on haasteita arvojen toimimisessa.

“Arvot muuttuvat todeksi vain, jos me jokainen otamme ne mukaan omaan toimintaamme”, Jokiniemi tähdentää.

“Viiden vuoden strateginen tavoite on, että HUS on paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä. Tämän vuoden tavoite on, että työntekijöiden halu suositella HUSia työpaikkana nousee viisi prosenttiyksikköä. Tavoitteen tueksi käynnistetään hankkeita, joilla varmistetaan, että asioita tapahtuu”, Jokiniemi sanoo.