Turvallisuusjohtaminen HUSissa on parantunut, ja esimiehet ovat osanneet puuttua turvallisuuspoikkeamiin entistä paremmin. Tämän takia turvallisuustutkintaprosentit ovat nousseet. Turvallisuusosaamista on parannettu esimiesten työturvallisuusverkkokoulutuksella, johon osallistui 69 esimiestä.

HUSin työntekijöiden kokemus siitä, että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan, on hyvällä tasolla (3,55), joskin parantamisen varaa on vielä.

Tapaturmaturmien kokonaismäärän trendi on laskeva. Myös tapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot ovat laskussa.

Tapaturmille stoppi -projekti lisäsi tietoisuutta työturvallisuudesta

HUS Asviassa (ent. HUS Tukipalvelut) perustettiin vuosille 2018–2019 projekti, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta työturvallisuuskulttuurista. Projektille oli tarvetta, sillä vuonna 2017 tulosalueen osuus korvatuista työtapaturmista oli viidennes HUS-alueen kaikista tapaturmista.

Tapaturmille stoppi -projektin tuloksena työtapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot vähenivät peräti 45 prosenttia ja korvatut tapahtumat 3,2 prosenttia. Läheltä piti -tilanteista ilmoitettiin entistä useammin. Työntekijöiden turvallisuushavaintojen määrä kasvoi seitsemänkertaiseksi vuonna 2019 verrattuna projektia edeltävään aikaan.

Virallinen projekti päättyi vuoden 2019 loppuun mennessä, mutta sen aikana käyttöön otetut toimintatavat ovat jatkossakin osa Asvian toimintaa.

HUS Asvian Haamujengin jäsen Euroopan työsuojeluviikon työpisteellä.
HUS Asvian Haamujengin jäsen Euroopan työsuojeluviikon työpisteellä.

HUS Asvian Haamujengi vieraili Euroopan työsuojeluviikolla työpisteissä muistuttamassa kemikaaliturvallisuuden merkityksestä.