Työkykyjohtamisessa on panostettu ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan otteeseen. Esimiehet puuttuivat aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa henkilöstönsä työkykyongelmiin. Heidän tukenaan olivat työkykykoordinaattori, alueelliset työkykyvastaavat, työterveyshuolto ja Kevan asiantuntijat. Yhteistyö henkilöstön, työnantajan, työterveyshuollon ja työsuojelun välillä näkyy muun muassa pysyvien työkyvyttömyyseläkkeiden vähäisenä määränä sekä sairauspoissaolopäivien määrän laskussa.

Henkilökunnan työkykyisyys oli HUSissa edelleen valtakunnallisestikin hyvällä tasolla. Valtakunnallisessa vertailussa HUSin työkyvyttömyyseläkemaksujen ja sairauspoissaolojen palkkakustannusten suhde henkilöstökustannuksiin on keskimääräistä pienempi.

Työkykyjohtamisen tulokset näkyvät sairauspoissaolojen ja työtapaturmien positiivisena kehitystrendinä. Sairauspoissaolot ovat olleet laskussa pari viimeistä vuotta. Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 13,6 päivää / henkilö, mikä on 0,5 päivää vähemmän kuin vuotta aiemmin. Osaksi tähän vaikuttaa sairauspoissaoloa korvaavan työn toimintatapa.

Korvaavaa työtä teki 90 työntekijää ja korvaavan työn päiviä oli yhteensä 1 590 päivää. Korvaavan työn arvioitu kustannushyöty on 556 500 euroa (laskettu 350 euroa / päivä kustannusarviolla). Sairauspoissaoloa korvaavan työn toimintatapa käytetään, joskin sen käyttöastetta olisi syytä nostaa edelleen, sillä korvaavalla työllä saadaan sekä taloudellista hyötyä että sillä edistetään työntekijöiden työhön paluuta.

Ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä voidaan ennaltaehkäistä sovelletulla työllä. Sovelletun työn käyttö on kuitenkin marginaalista ja tekemisen mahdollisuuksia on syytä lisätä. Sovellettua työtä teki 14 työntekijää, joista vuoden aikana kolme siirtyi vanhuuseläkkeelle ja yksi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 23 henkilöä, mikä on kymmenen enemmän kuin edellisenä vuonna. 1.1.2019 varhaiseläkemaksun tilalle tuli työkyvyttömyyseläkemaksu, joka vuonna 2019 oli 0,64 prosenttia HUSin palkkasummasta kunta-alan keskiarvon ollessa 0,90 prosenttia.