Osaamisen kehittäminen HUSissa on suunnitelmallista. Se tähtää osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen toiminnan kannalta strategisesti tärkeillä osa-alueilla.

Oikealla osaamisella varmistetaan organisaation kyvykkyys ja toiminnan jatkuvuus nopeastikin muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksilön kohdalla osaaminen tukee työhyvinvointia ja motivaatiota.

Suunnitelmallisen kehittämisen varmistamiseksi HUSissa laaditaan vuosittainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Vuonna 2019 osaamisen kehittämisen painopisteitä HUS-tasolla olivat:

  • Laatuosaaminen, laadun ja potilasturvallisuuden varmistus
  • Asiakaskokemuksen tunnistaminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen
  • Lean-kehittäminen, päivittäisjohtamisen ja lähiesimiestyön kehittäminen
  • Tiedolla johtaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen
  • Resursointi-, työaika- ja työvuorosuunnitteluosaaminen
  • Muutosjohtaminen
  • Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen valmentavalla otteella
  • Apotti-potilastietojärjestelmään liittyvä osaaminen ja sen toimintaprosesseihin tuomat muutokset

Osaamisen kehittämistä näissä teemoissa tuettiin muun muassa henkilöstökoulutuksella, palvelumuotoilu- ja Lean-kehittämishankkeilla, akkreditointeihin liittyvän kehittämisen kautta, esimieskoulutuksilla sekä mentoroinnilla.

Vuoden 2019 työolobarometrikyselyn perusteella henkilöstö koki, että heillä on riittävät tiedot ja taidot työtehtävien hoitamiseen, mutta mahdollisuuksissa ammatilliseen kehittymiseen oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Apotin käyttöönotto oli vuonna 2019 koulutuksellisesti merkittävä panostus ja vaikutti järjestelmän käyttöönottaneissa yksiköissä myös mahdollisuuksiin osallistua muihin koulutuksiin.

Henkilöstökertomus PDF