HUS Asvia panostaa monella tavalla osaamisen kehittämiseen ja erilaisiin urapolkuihin. Hyvä esimerkki tästä on muuntokoulutus.

Silloinen HUS Tukipalvelut sekä Careeria ryhtyivät yhteistyöhön maaliskuussa 2019, jolloin tekstinkäsittelijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua muuntokoulutukseen tekstinkäsittelijästä osastonsihteeriksi. Vaatimuksena koulutukseen pääsylle oli motivaatio ja halu kehittyä sekä sitoutuminen uuteen tehtävään​.

HUS Asvian erikoissuunnittelija Eija Pelamo kertoo, että työntekijöiden aikaisempi työkokemus ja osaaminen otettiin huomioon muuntokoulutuksen valmisteluissa.

”Muuntokoulutus räätälöitiin vastaamaan HUS Asvian osastosihteeripalveluita. Näin saatiin aikaan huippukokonaisuus ja valmiita ammattilaisia astumaan uuteen työympäristöön”, Pelamo kertoo.

Koulutuksesta valmistuneet ovat jo siirtyneet uusiin osastonsihteerin tehtäviin. Osallistujien toiveita mieleisestä työpaikasta kuunneltiin opintojen aikana ja kaikille löytyi sopiva paikka.

Vuonna 2020 osastonsihteerien muuntokoulutus jatkuu uudella koulutusryhmällä. Lisäksi suunnittelun alla on muun muassa palvelutyöntekijän muuntokoulutus. Palvelutyöntekijä on uusi monipalvelutyöntekijän tehtävä, joka rakentuu laitoshuoltajan, vahtimestarin ja ravitsemistyöntekijän työtehtävistä.