Työnantajakuvan vetovoimaisuus nousi HUSissa vahvasti esiin vuonna 2019. Sen merkitys korostui entistä enemmän rekrytoinneissa ja resursoinnissa. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi jälleen, samalla kun hakijamäärät laskivat.

Vuoden 2019 yhtenä avaintavoitteena oli HUSin maine työnantajana. Tavoitetta mitattiin sillä, kuinka moni huslainen suosittelee HUSia työnantajana. HUSia työnantajana suositeltiin 70 prosenttia, joka laski edellisestä vuodesta viisi prosenttiyksikköä (tavoite oli 85 prosenttia).

Tulevaisuuden haasteena on kehittää pitkäjänteisesti HUSin työnantajakuvaa ja saada se erottumaan kilpailijoista. HUSin rekrytointi-ilme uudistui brändiuudistuksen yhteydessä. Sen myötä haluttiin vahvemmin nostaa esiin huslaisia sekä välittää viestiä mielenkiintoisista työ- ja uramahdollisuuksista yliopistollisessa sairaalassa. Vuoden 2019 aikana julkaistiin 11 uratarinaa, joissa huslaiset kertoivat omaäänisesti, millaista työskentely HUSissa on ja miten HUS mahdollistaa merkityksellisen työn tekemisen.

Yhteisöllisen ja toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun kehittämistä jatkettiin vuonna 2019. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteina ovat, että työvuorosuunnittelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat ja henkilöstön joustava liikkuvuus mahdollistuu huomioiden potilaiden hoidon tarpeet.

Suomen ihanteellisimmat työnantajat: lääketieteen ala sija 3

Vuoden 2019 Universumin opiskelijatutkimuksessa HUS sijoittui kolmen vetovoimaisimman terveysalan työnantajan joukkoon.

Henkilöstökertomus PDF