Helsingin kaupungin ja HUSin päivystyspalvelut yhdistyivät vuoden 2019 alussa. Yhdistymisen tavoite oli tarjota helsinkiläisille laadukasta päivystyspalvelua ympäri vuorokauden entistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin.

Yhdistymisen myötä päivystyksissä koettiin suoranaista lääkäripulaa, jota käsiteltiin medioissa asti. Lääkäripulaa oli ratkottu keikkalääkäreiden avulla, mutta heitäkään ei ollut tarpeeksi tarjolla palvelusopimusten oltua katkolla kilpailutusten takia. Oli pakko löytää muita keinoja päivystyslääkäreiden määrän ja potilaiden hyvän hoidon turvaamiseksi.

Kolmen kuukauden koulutusohjelma

HUS Akuutissa ryhdyttiin toimiin. Luotiin kolmen kuukauden pituinen yleislääketieteen päivystyskoulutusjohjelma, jossa vastavalmistunut lääkäri saa valmiudet päivystystyöhön. Tavoite oli vastata nuorten lääkärien keskuudesta nousseisiin päivystystyön haasteisiin, kuten kiire, kuormitus ja ammatillisen ohjauksen puute. Ensimmäisellä koulutusjaksolla oli 30 paikkaa.

Koulutusohjelmaa luotsaa ja markkinoi erilaisissa tilaisuuksissa HUS Akuutin osastonylilääkäri Emil Heinäaho, joka on myös yleislääketieteen erikoislääkäri.

“Omassa ja kollegoiden muistissa oli ammatillinen ohjaus, jota olisimme nuorina terveyskeskuslääkäreinä kaivanneet. Oli pelottavaa joutua kylmiltään vaativaan päivystysvuoroon, kun tilat ja järjestelmät olivat uusia ja outoja. Koulutusohjelma tarjoaa pehmeämmän laskun päivystyslääkärin työhön.”

Koulutusohjelman sisältö julkaistiin kokonaisuudessaan verkossa ja sitä markkinoitiin yliopistoilla sekä lääketieteen tapahtumissa. Heinäaho on ohjelman paras puolestapuhuja, joka on lähtenyt rohkeasti viemään akuuttilääketieteen ilosanomaa myös sosiaaliseen mediaan. Lisäksi kohderyhmän ovat tavoittaneet lehtijutut, kuten Heinäahon haastattelu Nuori Lääkäri -lehdessä. Tieto on levinnyt myös suusta suuhun.

Tavoitteena hoitaa päivystys omalla väellä

Koulutusohjelman voi sisällyttää myös osaksi erikoistuvan lääkärin terveyskeskuspalvelua. Tällä hetkellä ensimmäiseltä jaksolta on valmistunut kolme lääkäriä ja seuraavat lähes 50 ovat aloittaneet koulutuksen. HUS Akuutin pitkän ajan tavoite on hoitaa koko päivystys oman talon väellä.

Lisäksi päivystyskoulutuksen suorittaneet lääkärit voivat päästä mukaan HUS-rinkiin, joka on HUS Akuutin oma lääkäreiden päivystysrinki. HUS-rinki mahdollistaa joustavan työskentelyn esimerkiksi tutkimusta tekeville.