Äkillisten poissaolojen ja vuosilomien aikana sijaistavan hoitohenkilöstön tarve kasvaa. ​​Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä tarve on pyritty ratkaisemaan kehittämällä sissitoimintaa. Kyseessä ovat vakituisessa työsuhteessa olevat koulutetut ja toimeensa perehdytetyt hoitajat, joiden työnkuvaan kuuluu kiertäminen oman nimetyn kotiosaston lisäksi kahdessa tai kolmessa yksikössä. Työ edellyttää halukkuutta liikkua yksiköstä toiseen. Tällä hetkellä Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön sissiyksikössä on 30 sissivakanssia.

Resurssitarve tarkistetaan joka aamu

Uudessa lastensairaalassa on käytössä joka-aamuiset päivittäisjohtamisen palaverit, joissa käydään läpi potilastilanne kaikkien Uuden lastensairaalan ja Jorvin somaattisten yksiköiden osalta. Samalla käydään läpi päivän hoitajatilanne eri yksiköissä.

Palaverin jälkeen pidetään hoitotyön resurssien jakokokous eli niin sanottu sissikokous. Siinä käydään läpi, montako sissiä seuraavan vuorokauden aikana on töissä, ja jaetaan heidät eri yksiköiden tarpeiden mukaan.

“Sissejä toki tarvitaan ajoittain enemmän kuin on saatavilla. Mutta aina katsotaan, missä on akuutein tarve”, kertoo yksikön hoitotyön linjasta vastaava johtava ylihoitaja Inger Mäenpää.

Sissit ovat tyytyväisiä työhönsä

Sissin työpiste saattaa vaihtua päivittäin, jopa kesken pitkän työvuoron. Silti aktiiviset sissit ovat tyytyväisiä työhönsä, mikä näkyy myös työolobarometrin tuloksissa. He arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä ja oppia joka päivä uutta.

Useassa yksikössä työskennellessä tutustuu moneen kollegaan, joten yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Laadukas hoitotyö edellyttää myös yhtenäisiä hoitokäytäntöjä. Sissien mukana liikkuvat eri osastoille yhteiset hyväksi koetut käytännöt, jotka yhdenmukaistavat potilaan hoitoa ja parantavat sen laatua.

“Laajentamalla ja kehittämällä sissitoimintaa systemaattisesti pystymme paremmin vastaamaan yksiköiden resurssi- ja osaamistarpeeseen”, Mäenpää summaa.