HUSin vuosi 2019

Vuosi 2019 oli ennen kaikkea strategian ja rakenteiden uudistamisen vuosi.

Saimme vuoden alussa uuden toimitusjohtajan Juha Tuomisen, jonka myötä käynnistyi HUSin strategian uudistaminen. Vuoden lopussa meillä oli uudet arvot, kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus, sekä viisi strategista päämäärää.

Uudessa strategiassa visionamme on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. Lupauksemme on antaa joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa.

Vuoden aikana uudistimme myös HUSin rakenteita erityisesti hankinnan, henkilöstöhallinnon, talouden ja viestinnän osalta. Saimme myös uuden HUS Diagnostiikkakeskuksen HUS Kuvantamisen ja HUSLABin yhdistyessä. Uudistustyö jatkuu toimintojen osalta vuonna 2020.

Palvelutuotantomme kasvoi ennakoitua suuremmaksi ja lähetteitä ja päivystyskäyntejä oli aiempaa vuotta enemmän. Kustannusten kasvun vuoksi tuottavuutemme heikkeni. Kustannuksia nostivat muun muassa potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti, henkilöstölisäykset ja palkankorotukset, lääketieteen kallistuminen ja lääkekustannusten nousu, suuret tilahankkeet ja toimintojen siirrot.

Myös tämä verkkokertomus on yksi esimerkki uudistumisestamme. Ympäristö- ja kustannussyistä emme enää julkaise vuosikertomustamme paperilla, vaan voit tutustua vuoden 2019 toimintaamme verkossa. Vuosikertomuksen lisäksi löydät näiltä sivuilta myös toimintakertomuksemme ja tilinpäätöksemme, henkilöstökertomuksemme, ympäristökertomuksemme, hoitotyön vuosikertomuksen, HUS Logistiikan vastuullisuusraportin sekä Biopankin toimintakertomuksen.

Tervetuloa tutustumaan HUSin vuoteen 2019!