HUSin erityisvastuualue (HYKS-erva)

Osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta yli sairaanhoitopiirien rajojen. HUSin erityisvastuualueeseen (HYKS-erva) kuuluvat HUSin lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Lisäksi HUS vastaa valtakunnallisesti erikoissairaanhoidon kaikkein vaativimman erityistason palveluista.