HUSin on oltava edelläkävijä

Vuosi 2019 oli siinä mielessä poikkeava, että HUSin rakenteissa tapahtui paljon. Saimme uuden toimitusjohtajan, jonka myötä jo pitkään voimassa ollut strategia päätettiin uudistaa. Uutta oli myös strategian tekemisen tapa, sillä päätimme tehdä sen sisäisesti osallistaen koko henkilökunnan ja ilman ulkopuolista konsulttia. Uuden strategian arvot, kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus, muotoutuivat työryhmissä ja vahvistuivat laajan henkilöstökuulemisen kautta.

Vuosi 2019 oli myös ensimmäinen Apotin käyttöönoton vuosi, kun potilas- ja asiakastietojärjestelmää pilotoitiin Peijaksessa. Palvelukysyntään vastaaminen edellyttää HUSilta uudenlaisia toimintatapoja ja digitaalisia palveluja, ja Apotti on esimerkki tästä.

Emme tietenkään voi unohtaa myöskään sote-valmisteluun käytettyä aikaa. Keväällä annoimme suuren työpanoksen sote-ratkaisun valmisteluun. Kun sote sitten kaatui, työ jatkui syksyllä Uudenmaan erillisratkaisun valmistelulla. HUSin asiantuntijuuteen luotetaan ja sitä tarvitaan, joten pääsimme pöytiin, joissa ratkaisuja Uudenmaan erillisratkaisuehdotukseksi tehtiin.

Vuonna 2018 HUS teki ylijäämää, joka palautettiin kunnille. Kun taseeseen ei jätetty ylijäämää, oli ilmeistä, että talouden tuloksen kannalta vuosi 2019 on vaikea. Suurentuneet toimintavolyymit eivät tuoneet lisää tuottavuutta, vaikka kunnat sitä odottivat.

HUSin hallitus seuraa tarkasti henkilöstötyytyväisyyttä ja henkilöstön käyttöä. Työolot eivät työolobarometrin mukaan ole huonot, mutta hälytysmerkkejä tuli vuonna 2019 aiempaa enemmän. Vuoden aikana nousi uusi kulttuuri, jossa tyytymättömyyttä, kuten leikkaussalien ylikuormitusta, Lastensairaalan käyttöönotossa ilmenneitä ongelmia ja organisaatiomuutosten tuomia paineita, tuotiin esiin median kautta. Aiemmin vastaavia asioita on käsitelty sisäisesti. Työntekijöiden pitäisi pystyä keskustelemaan lähiesimiesten kanssa ongelmista ja parannusehdotuksista. Lähiesimiestyötä pitää tukea, jotta keskustelu tapahtuu jatkossa työpaikoilla.

Vuonna 2019 rakennettiin suuntaviivat uudelle HUSille, mutta vielä niitä ei laitettu käytäntöön. Vuonna 2020 on kiinnitettävä huomiota henkilöstön pysymiseen ja saamiseen sekä talouden riittävyyteen.

Näemme myös, miten uudet arvot kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus toteutuvat arjessa. Haluan nostaa arvoista esiin etenkin edelläkävijyyden. HUSin on oltava edelläkävijä ja meidän on investoitava hyvään henkilöstökulttuuriin, opetukseen ja tutkimukseen sekä uusiin toimintatapoihin.

Ulla-Marja Urho, hallituksen puheenjohtaja