Olemme käynnistäneet HUSissa laajan potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskevan toiminnanuudistuksen. Sen toteuttamiseksi siirrymme käyttämään Apotti-potilastietojärjestelmää kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Apotin myötä käyttöömme tuleva yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa on edellytys sairaanhoidon, johtamisen ja toiminnan kehittämiselle koko HUSissa. Uuteen potilastiedon hallintamalliin siirtyminen on HUSin historian laajin toiminnan muutos- ja kehityshanke.

Vuosien suunnittelun ja valmistelun jälkeen Apotti otettiin HUSissa käyttöön ensimmäiseksi Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Potilaat ovat puolestaan päässeet käyttämään Maisaa, asiakkaille suunnattua sähköisen asioinnin palvelua.

Vuonna 2019 keräsimme kokemuksia Peijaksesta ja valmistauduimme tuleviin käyttönottoihin. Peijaksen henkilökunta on  toiminut Apotin tienraivaajana ja heiltä on saatu korvaamatonta tietoa, palautetta ja kehityskohteita Apotin tulevia käyttöönottoja varten. Ne tapahtuvat kolmessa eri vaiheessa vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen käytämme Apottia koko HUSissa.

HUSin lisäksi Apotti-hankkeessa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava. Apotti perustuu maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevaan Epic-pohjaiseen järjestelmään, jonka meille toimittaa Oy Apotti Ab.