HUS Diagnostiikkakeskuksen toiminta käynnistyi heinäkuussa 2019

Yksi vuoden 2019 merkittävimmistä tapahtumista oli HUS Diagnostiikkakeskuksen perustaminen. Laboratoriopalveluja tarjoava HUSLAB ja kuvantamispalveluja tarjoava HUS Kuvantaminen yhdistyivät uudeksi HUS Diagnostiikkakeskukseksi 1.7.2019 alkaen.

HUS Diagnostiikkakeskuksen tehtävänä on koko erityisvastuualueen eli erva-alueen palvelu. Se hyödyttää paitsi erva-aluetta myös HUSia, koska diagnostiikkapalvelujen yhdistämisellä saamme riittävän volyymin ja pystymme pitämään hoitoketjut omassa ohjauksessamme.

Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen yhdistämisen tavoitteena oli vahvistaa sekä kyseisten yksiköiden johtamista, että korostaa kyseisten tulosyksiköiden erityisvastuualueen laajuista ja valtakunnallista palvelutehtävää ja roolia.

Suunnittelimme HUS Diagnostiikkakeskuksen toimintamallia ja johtamisrakennetta touko-kesäkuussa järjestetyissä työpajoissa. Vuoden 2019 osalta päätimme, että entiset HUS Kuvantamisen ja HUSLABin tulosyksiköt muodostivat uuden tulosalueen toimialat, ja muutoksia teimme vain tulosalueen hallintoon.

HUS Diagnostiikkakeskuksen toiminta käynnistyi 1.7.2019, mutta syksyn aikana toimialojen toiminta jatkui hyvin pitkälti ennallaan. 1.1.2020 alkaen organisoimme tulosalueen toiminnan kokonaan uudelleen ja entisten kahden toimialan sijaan toiminta jakaantuu nyt kolmeen toimialaan, joilla on kaikilla yhteinen hallinto.

Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelut osaksi HUS Diagnostiikkakeskusta

Erityisvastuualueen tasolla diagnostisilla palveluilla on merkittävä rooli yhteisten hoitopolkujen mahdollistajana. Jotta yhteistyö erityisvastuualueen sisällä olisi tiivistä ja potilaat kulkisivat sujuvasti eri sairaanhoitopiirien välillä, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia pitäisi käsitellä erityisvastuualueen sisällä samassa tietojärjestelmässä. Eri tutkimuksilla pitäisi olla myös yhtenäiset viitearvot. Yhteiset diagnostiset palvelut ovat potilaan etu, kun samoja tutkimuksia ei tarvitse teettää uudestaan, ja ne tuovat myös kustannussäästöjä.

Kymsoten kanssa pääsimme yhteisiin diagnostisiin palveluihin sekä laboratorio- että kuvantamispalvelujen osalta jo vuonna 2017.

Vuoden 2019 lopussa Eksoten laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen toiminnot liitettiin liiketoimintakaupalla HUS Diagnostiikkakeskuksen kokonaisuuteen. Eksoten diagnostiset palvelut siirtyivät HUSille sellaisenaan sisältäen sekä toiminnan, tuotantovälineet, henkilöstön että toimintaa koskevat sopimukset. Liiketoimintakaupassa HUS osti Eksoten diagnostiset palvelutoiminnot tasearvoa korkeammalla hinnalla ja lisäksi Eksotelle maksetaan niin sanottua sopeuttamisrahaa. Liiketoimintakaupan yhteydessä HUS Diagnostiikkakeskukseen siirtyi 235 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

Diagnostiikkakeskuksen tavoitteena on käynnistää toimintojen harmonisointi vuoden 2020 alussa. Tietojärjestelmien harmonisointi tulee viemään pidemmän ajan. Laboratoriotoiminnan osalta harmonisointi on mahdollista toteuttaa vuoden 2020 aikana, mutta radiologian osalta nykyiset järjestelmät ovat käytössä, kunnes Apotti otetaan käyttöön.