Saimme vuoden 2019 aikana uuden toimitusjohtajan, viestintäjohtajan sekä HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan

Juha Tuominen aloitti HUSin toimitusjohtajana 1.1.2019. Tuominen tuli HUSiin Terveystalon johtavan ylilääkärin tehtävästä. Aloittaessaan Tuominen korosti erityisesti henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, perusterveydenhuoltoyhteistyön vahvistamista kuntien kanssa sekä yliopistoyhteistyön kehittämistä.

Nämä asiat olivat mukana myös yhdessä HUSin hallituksen kanssa rakennetuissa toimitusjohtajan painopistealueissa. Lisäksi Tuomisen työlistalle kuuluivat muun muassa hallinnon tehostaminen hankintojen, talouden, henkilöstöhallinnon ja viestinnän osalta.

Kesäkuussa HUSin viestintäjohtajana aloitti Paula Isopahkala. Hän työskenteli ennen HUSiin tuloa pitkään Nesteen viestinnässä ja markkinoinnissa. Yksi Isopahkalan ensimmäisistä tehtävistä oli viestinnän uudelleenorganisoinnin käynnistäminen. Työ alkoi syksyllä 2019 ja jatkuu vuoden 2020 kevääseen. Uusi viestintäorganisaatio aloitti toimintansa 1.4.2020.

Viestintäjohtaja Paula Isopahkala

Atte Meretoja puolestaan aloitti HYKS-sairaanhoitoalueen johtajana lokakuun alussa. Aiemmin hän työskenteli HUSin Neurokeskuksen toimialajohtajana. HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävä oli uusi ja Meretoja vastaa sairaanhoitoalueen toiminnasta ja talouden hallinnasta. Tehtävää oli viime vuodet hoitanut HUSin toimitusjohtaja oman toimen ohella. Uusi järjestely mahdollistaa paremman keskittymisen ja panostamisen molempiin johtotehtäviin.


HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja Atte Meretoja