Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystys HUSiin

Helsingin kaupungille kuuluneet Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyivät HUSin vastuulle 7. tammikuuta. Päivystyspoliklinikoiden ja valvontaosastojen lisäksi HUSiin siirtyivät myös sairaaloiden kuusi sisätautiosastoa.

Päivystystoimintojen siirron taustalla oli vuonna 2017 voimaan tullut päivystysasetus, joka edellyttää, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä.

Päivystystoimintojen siirron myötä 500 Helsingin kaupungin työntekijää siirtyi HUSin palvelukseen. Päivystystoimintojen siirto onnistui tietojärjestelmävaihdoksesta ja merkittävistä henkilöstösiirroista huolimatta erittäin hyvin. Potilaiden hoito päivystyksessä nopeutui, vuodeosastojaksot lyhenivät ja jatkohoitopaikat järjestyivät kuten aiemminkin. Tuimme päivystystoimintaa laajennetuilla etäpalveluilla. Esimerkiksi yhteydenottojen määrä päivystysapuun kasvoi yli kolminkertaiseksi. Kaikkiaan päivystysapuun otettiin yhteyttä 283 866 kertaa (88 764 kertaa vuonna 2018).

Muut toiminnalliset muutokset

Vuoden 2019 aikana HUSille siirtyivät myös seuraavat toiminnot:
– Helsingin kaupungin välinehuolto
– Anestesiassa tapahtuva suun- ja hampaiden hoito
– Helsingin diakonissalaitoksen lasten ja nuorisopsykiatrinen hoito
– Nurmijärven röntgentoiminta HUS Kuvantamiselle,
– Päivystysapuhankkeen ulkoistettuja toimintoja jäsenkunnilta
– HUS Apteekin lääkehuoltopalveluiden uusia kunta-asiakkaita
– Helsingin kaupungin laitoshuollon ulkoistettujen toimintojen siirtoja
– Sairaalalogistiikan laajeneminen jäsenkunta-asiakkaille

Nämä toiminnot kasvattivat toimintakulujamme vuonna 2019 noin 79 miljoonalla eurolla. Lisäksi kesken vuotta 2018 siirtyneet toiminnot nostivat koko vuoden 2019 toimintakuluja 2,8 miljoonaa euroa vuodesta 2018.

Keskitimme HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden osastonsihteerit HUS Asviaan. Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden gynekologiset leikkaukset keskitimme Naistenklinikalle.

Toukokuussa toimintansa aloitti uusi Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka.

HUSin lastenpsykiatrian akuuttiosasto, päiväosasto ja hoito-osasto muuttivat vuoden alussa Lastenlinnasta ja Pasilasta Kivelän sairaala-alueelle rakennettuun väliaikaiseen sairaalarakennukseen. Osastoilla hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Lastenpsykiatria pysyy Kivelän sairaala-alueella siihen asti, kun Laakson yhteissairaala valmistuu.

HYKS-sairaanhoitoalueen jakautuminen nykyiseen toimialarakenteeseen vuoden 2015 alusta eli niin sanottu osaamiskeskusuudistus täytti tilikauden aikana viisi vuotta. Hallitus käynnisti uudistuksen onnistumisesta kansainvälisen arvioinnin, joka valmistuu vuoden 2020 alussa.