Vuoden 2019 aluksi hallitus rakensi yhdessä toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajan painopistealueet, joiden etenemistä hallitus seurasi läpi vuoden. Painopistealueet olivat seuraavat:

Hallinnon tehokkuuden lisääminen ja johtamisjärjestelmän selkiyttämistyön käynnistäminen

 • Henkilöstöhallinnon päällekkäisyyksien arviointi ja selkeyttäminen. Tavoitteena yhtenäiset toimintatavat koko HUSiin ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen.
 • Talouden ja sen suunnitteluprosessien uudelleenarviointi ja selkeyttäminen.​
 • Hankintatoimien päällekkäisyyksien arviointi ja purkaminen.
 • Viestintäkokonaisuuden uudelleenorganisointi sisältäen markkinoinnin, viestinnän ja brändäyksen.

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja sairaanhoidon rakenteiden tehokkuuden lisääminen

 • Sairaanhoitoalueiden profiilien määrittely hallituksen päätöksen mukaisesti.
 • Osaamiskeskusten toiminnan arviointi potilasjonojen ja taloudellisen tuottavuuden kannalta. ​
 • Laboratoriopalveluiden ja kuvantamisen palveluiden uudelleenorganisointi tavoitteena kyseisen kokonaisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ja palvelukyvykkyys koko erityisvastuualueelle ja laajemminkin.

Tietohallinnon ja kehittämisen selkeämpi integrointi

 • Kehittämistyön, tietohallinnon ja projektihallinnan kokonaisuuden arviointi ja tarvittaessa uudelleenjärjestäminen.

HUSin profiilin nosto yhdessä yliopiston kanssa

  • HUSin yksiköiden henkilöstön kattavampi osallistuminen opetukseen.​
  • HUSin ja yliopiston yhteistyön päivitys.​
  • Tutkimusedellytysten arviointi ja toimenpide-ehdotukset.
  • HUSin strateginen nosto – yhdessä Helsingin yliopiston kanssa – Suomen ykköseksi myös resurssijaossa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.