Katse eteenpäin kohti vastuullista kasvua

Aloittaessani toimitusjohtajana vuoden 2019 alussa rakensimme yhdessä hallituksen kanssa toimitusjohtajan painopistealueet ja niiden etenemistä seurattiin koko vuosi. Kaikki vuoden 2019 tekeminen löytyy suuressa mittakaavassa näistä painopisteistä.

Oli hyvä, että heti vuoden alusta pystyimme ottamaan eteenpäin katsovan työskentelytavan. Painopisteajattelulla otimme suunnittelussa voimakkaan etunojan ja toivon, että se jäsentää toimintaamme selkeästi myös ulospäin.

Painopistealueiden kautta pääsimme kiinni myös HUSin kannalta ikäviin asioihin ja korjaamaan niitä. Näitä olivat esimerkiksi kilpailuttamattomat hankinnat ja erikoistuvien lääkäreiden asema.

Vuonna 2019 rakensimme HUSille uuden arvopohjaisen strategian vuosille 2020-2024. Panostimme erityisesti siihen, että löydämme selkeän arvopohjan, jolle voimme yhdessä rakentaa yhteistä työympäristöä. Jo pelkästään arvojen, kohtaamisen, edelläkävijyyden ja yhdenvertaisuuden, määrittely henkilöstön kanssa oli yhteistä hyvää rakentavaa. Etenkin kohtaaminen puhuttelee ihmisiä, sillä meillä kaikilla on kokemuksia hyvistä ja huonoista kohtaamisista.

Strategian tehtävä on antaa tiekartta ylihuomiseen. Taloudellisista haasteista huolimatta joudumme varautumaan kasvuun tulevina vuosina. Kasvun on kuitenkin tapahduttava vastuullisesti. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon lisäksi meidän on huomioitava erityisesti taloudellinen vastuu. Kun kuntatalous on huono, meidän on oltava erityisen huolellisia ja innovatiivisia yhteisten rahojen käytössä.

Kuntien valtionosuudet on tippuneet parilla miljardilla viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kuntatalouden haasteet tulevat heijastumaan meihin vääjäämättä. Jotta terveydenhuolto Suomessa pysyy vähintään nykytasolla, tarvitsemme arvokeskustelua siitä, miten yhteiskunnan panostukset kohdennetaan. Terveydenhuollosta tinkiminen tuntuu väärältä, kun väestö vanhenee ja palvelutarve kasvaa.

Vuonna 2019 valmisteltiin myös sotea. Vaikka sote-uudistuksen valmistelu kaatui alkuvuodesta, se lähti uudelleen käyntiin Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta. Jos ajatellaan tulevaisuutta henkilöstön, potilaiden ja hallitun kustannuskehityksen näkökulmasta, on tärkeää, että saimme sovittua erillisratkaisulle tietyt reunaehdot: HUSia ei pilkota ja HUSin valtakunnalliset erityisroolit tunnustetaan lainsäädännössä asti.

Tulevaisuuden suhteen olen positiivinen. Meillä on haasteita, mutta ne eivät ole ylitsepääsemättömiä. Meillä on töissä paljon fiksuja ihmisiä, jotka haluavat olla rakentamassa yhteistä hyvää.

Juha Tuominen, toimitusjohtaja