Strategiamme

Vuoden 2019 keväällä aloitimme uuden strategian suunnittelun vuosille 2020-2024. Aluksi pohdimme ja työstimme suuria linjoja johtoryhmässä ja HUSin hallituksessa. Veimme strategiaa eteenpäin osallistavin menetelmin. Henkilöstö osallistui strategiatyöhön aktiivisesti, samoin sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät.

HUSin toimintaan vaikuttavien muutosvoimien eli megatrendien ja tilanneanalyysin pohjalta syntyi tärkeäksi koettuja päämääriä, joita tuotiin henkilöstökyselyyn. Kyselyt lähetettiin kesäkuussa ja elokuussa.

Kyselyihin tuli paljon avoimia vastauksia. Strategiakysely lähetettiin myös HUSin toimielimille, sidosryhmille sekä sosiaalisen median kautta suurelle yleisölle.

Vastuullisen kasvun strategia hyväksyttiin joulukuussa HUSin valtuustossa. Uudessa strategiassa määriteltiin kolme arvoa, viisi strategista päämäärää sekä visio ja lupaus.

Uudessa strategiassa visionamme on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. Lupauksemme on antaa joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa.

Uudet arvomme ovat kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Strategisia päämääriä meillä on viisi:

  • Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua
  • Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä
  • Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti
  • Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi
  • Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen
HUSin strategia 2020-2024.
Kohtaaminen, Yhdenvertaisuus, Edelläkävijyys. Mitatusti parasta hoitoa ja palvelua. Paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä. Terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vastuumme yhteiseksi hyväksi. Asiakaslähtöinen digitaalinen muutos.