Erinomaista sairaanhoitoa

Hoidimme vuoden 2019 aikana yhteensä 680 600 potilasta. Vuoden aikana HUSissa syntyi 16 000 vauvaa ja teimme 92 000 leikkausta. Poliklinikkakäyntejä oli 2 920 700 ja hoitojaksoja 184 100.

HUSin palvelujen kysyntä on viime vuosina kasvanut jatkuvasti. HUSiin saapuu joka päivä keskimäärin 1 300 elektiivistä lähetettä. Päivystyskäyntejä viime vuonna oli keskimäärin 820 joka päivä, mikä oli 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän lukuun vaikuttivat päivystyksessä tehdyt uudelleenjärjestelyt Helsingin kaupungin kanssa.

Vuoden 2019 lopussa hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuodeosastolle jonottaneiden osalta, mutta parantui poliklinikalle jonottaneiden osalta vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna. Riittävän nopea hoitoon pääsy on jatkuva haaste, jota parannamme jatkossa.

Toiminnan kehittäminen ja potilasturvallisuus otetaan HUSissa vakavasti. Laadunparannuksen keskiössä vuonna 2019 ovat olleet Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman tekeminen sekä kaikki ammattiryhmät käsittävän kansainvälisen laatujärjestelmän, JCI-akkreditaation, hankkiminen. Digitalisaatiohankkeet lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja vakiointia, jotka ovat laadun kehittämisen olennaisia elementtejä.