Monikäyttöiset tilat lisäävät joustavuutta Hyvinkäällä

Yhtenäisten leikkaussalien ja monitoimitilojen ansiosta leikkaukset sujuvat Hyvinkään sairaalassa entistä tehokkaammin.

Valo tulvii sisään heräämön lasikatosta ja leikkaussalin ikkunasta voi ihailla metsämaisemaa. Hillityt vaaleat värit tuovat tilan tuntua ja kaikkialla on rauhallista. Hyvinkään sairaalan uusista leikkaussaleista lähes kaikissa on kuitenkin leikkaus käynnissä. Vain yhtä salia pidetään vapaana hätäkeisarileikkausta varten.

Rauhallinen tunnelma alkaa jo LEIKO:n (Leikkaukseen kotoa) odotustilasta, jossa potilaat voivat leikkausta odottaessaan seurata akvaariokalojen uiskentelua. Odotustilasta potilaat kävelevät itse leikkaussaleihin.

”Kun potilas on aktiivinen ennen leikkausta, se lisää aktiivisuutta myös leikkauksen jälkeen. Odotustila rauhoittaa potilaita niin, että rauhoittavaa esilääkitystä tarvitaan harvemmin”, tulosyksikön johtaja Ulla Keränen kertoo.

Hyvinkään sairaalan uusi leikkausosasto otettiin käyttöön elokuun alussa aikataulussa. Käyttöönotto on Keräsen mukaan mennyt jopa yllättävän hyvin ja uudet tilat ovat saaneet paljon kiitosta niin potilailta kuin henkilökunnaltakin.

Kaikissa saleissa sama varustelu

Kaikki leikkausosaston tilat ovat monikäyttöisiä. Uudisrakennuksesta löytyy leikkaussalien lisäksi uusi heräämö sekä erilaisia yhteisessä käytössä olevia monitoimitiloja.

Leikkaussalit on varusteltu samalla tavalla, mikä helpottaa perehdytystä, tuo säästöjä ja parantaa potilasturvallisuutta. Lääkärit ja hoitajat voivat mennä töihin mihin tahansa saliin ja kaikkialla perusvarustus, eli kattokeskukset, lamput ja monitorit, ovat samoja ja samoissa paikoissa. Tarpeen mukaan välineitä voi siirtää. Kaikissa saleissa on myös sädesuojaus eli saleissa voi tehdä läpivalaisutoimenpiteitä.

”Lääketiede muuttuu valtavasti tulevaisuudessa ja meillä on oltava joustava valmius reagoida muutoksiin”, Keränen sanoo.

Leikkaussaleissa ei ole lainkaan kaappeja, vaan tarvittavat välineet tuodaan leikkaukseen toimenpidevaunuilla. Hoitologistikot keräävät niihin kaiken tarvittavan leikkauslistan mukaan. Kaapeissa tavarat vanhenevat helposti eikä monitoimisaleissa voi olla jatkuvasti kaikissa leikkauksissa tarvittavaa välineistöä.

Leikkaussaleissa on huomioitu myös ergonomia muun muassa näyttöjen korkeudessa. Eri monitoreihin voi valita haluamansa kuvan, jolloin esimerkiksi anestesiologi voi nähdä, mitä kirurgi
tekee potilaan vatsassa eikä hänen tarvitse kysyä sitä. Työturvallisuutta lisää suljettu imujärjestelmä, jossa leikkauksen imunesteet ohjataan suljettuun säiliöön, joka tyhjennetään viemäriverkkoon. Näin henkilökunta ei altistu roiskeille.

Neljästä heräämöstä yksi

Aiempien neljän eri heräämön tilalla on nyt vain yksi heräämö, jossa on erilaisia alueita. Tavallisten heräämöpaikkojen lisäksi yksityisyyttä tarvitsevia potilaita varten on lasiseinäisiä verhoilla eristettäviä huoneita. Niissä esimerkiksi keisarileikkauksesta toipuva äiti voi olla rauhassa yhdessä vauvan ja puolison tai muun läheisen kanssa ja aloittaa varhaisen imetyksen.

Lapsia varten on omat lasiseinäiset tilat, joissa he voivat leikkiä leikkausta odottaessa ja sen jälkeen. Heräämötilojen yhdistäminen on vähentänyt kustannuksia, kun henkilökunta pystyy toimimaan joustavasti erilaisissa tilanteissa.

Tärkeä uudistus on myös synnytysosastolta suoraan leikkausosastolle tuleva hissi, joka varmistaa nopean kulkuyhteyden hätäkeisarileikkaukseen.

”Hissi on aina valmiina synnytysosastolla. Kun on hätä, vauva pitää saada ulos minuuteissa. Hissi on tilava, koska hätäsektiossa henkilökuntaa on paljon ja heillä pitää olla tilaa toimia”, Keränen kertoo.

Ei rajoja työntekijäryhmien välillä

Leikkausosasto vaikuttaa tilavalta ja avaralta, mutta todellisuudessa neliöitä on Keräsen mukaan vähän. Monitoimitilojen ansiosta ahtautta ei kuitenkaan synny. Hyvinkään leikkausosastolla kaikki leikkaavat lääkärit tekevät sanelut samassa tilassa, josta he ja anestesiologit näkevät salikameroiden kautta koko ajan mitä missäkin salissa tapahtuu.

”Kun ihmiset työskentelevät lähekkäin, he oppivat toinen toisiltaan. Tilat on suunniteltu niin, että rajoja työntekijäryhmien välillä ei ole. Satunnaiset kohtaamiset tuottavat uusia ideoita”, Keränen
toteaa.

Keränen korostaa toimivien tilojen merkitystä myös potilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Moderni tekniikka yhdistettynä henkilöstön hyvinvointiin tuo laatua, ja toisen työn näkeminen
lisää arvostusta ja yhdessä tekemisen meininkiä.

”Mitä suunnitelmallisemmin asiat on hoidettu, sitä hallitumpaa ja rauhallisempaa työ on. Meillä tehdään paljon erilaisia töitä ja yhtenäinen linja selkeyttää toimintaa.”

Hyvinkään sairaalan leikkausosasto lukuina

  • 14 leikkaussalia, joista 10 on uusia.
  • 1 heräämö, jossa erilaisia alueita.
  • 26 prosenttia leikkauksista päivystysleikkauksia. Kirurginen päivystys toimii ympäri vuorokauden.
  • Noin 7300 leikkausta vuodessa.
  • Yli 1800 synnytystä vuodessa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Husarissa 5/2019.