Liikkuva sairaala LiiSa tuo avun potilaan luo

Vuoden 2019 alusta Espoossa toiminut Liikkuva sairaala LiiSa on ollut menestystarina. Liikkuva sairaala kurvaa pyörien päällä sinne, missä apua tarvitaan.

Liikkuvan sairaalan idea on tuoda hoito potilaan luo. Näin etenkään vanhuspotilaita ei tarvitse kuljettaa päivystykseen, vaan päivystykselliset toimenpiteet voidaan tehdä paikan päällä hoivakodissa tai vanhuksen kotona.

HUS Akuutin ja Espoon kaupungin yhteistyönä toimiva Liikkuva sairaala LiiSa aloitti pilottina Espoossa ja tarkoitus on, että toimintaa laajennetaan myöhemmin koko pääkaupunkiseudulle.

Apua vuorokauden ympäri

Vuorokauden ympäri toimivan LiiSan tukikohtana on Espoon sairaalassa sijaitseva kotisairaalan yksikkö. Aamuvuoroon tullut sairaanhoitaja Risto Saariala vastaa puhelimeen kotisairaalan toimistolta. Soitto tulee Espoon kotihoidon Suvelan yksiköstä. Kotona puolisonsa kanssa asuva vanhempi mies on saanut pahoja allergiaoireita.

LiiSan toiminta laajeni kesän alusta myös osaan Espoon kotihoitoa ja tarkoitus on, että myöhemmin kaikki Espoon kotihoidon asiakkaat ovat LiiSan palvelujen piirissä. LiiSa saa kuukaudessa reilut 200 yhteydenottoa, joista suurin osa tulee 42:sta palvelun piirissä olevasta palvelutalosta tai hoivakodista.

”Osa asioista saattaa ratketa jo puhelimitse, mutta nyt on selkeä tarve lähteä tarkastamaan asiakkaan vointi paikan päälle”, Saariala toteaa.

Sairaala pienoiskoossa

Puhelun jälkeen Saariala suuntaa erikoisvarustellun auton luo, joka on kuin pienoiskoossa oleva sairaala. Sen mukana kulkevat välineet normaalin verinäytteenottoon sekä analysointimahdollisuudet pikanäytteiden tutkimiseen.

Mukana on myös vitaalitoimintojen mittaamiseen tarvittava välineistö, lisähappi, lääkkeitä sekä välineet eri hoitotoimenpiteitä, kuten cystofixin laittoa varten. Lisäksi sairaanhoitaja voi aloittaa tarvittaessa suonensisäisen nesteytyksen tai lääkityksen jo paikan päällä.

”Saan autosta yhteyden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiin, mikä on etenkin yöaikana hyödyllistä”, Saariala kertoo.

Saariala hyödyntää paikan päällä potilaan tutkimisessa NEWS-luokitusta eli aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmää.

Yleisimmin LiiSan sairaanhoitajia pyydetään apuun, kun hoivakodin asukas on kuumeinen, limainen tai hengitys on vaikeutunut. Suurimmaksi osaksi potilaat voidaan hoitaa paikan päällä ja vain vajaa yhdeksän prosenttia potilaista viedään päivystykseen.

Lääkäri aina tukena

Liikkuvan sairaalan sairaanhoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden
kanssa. LiiSan sairaanhoitajat konsultoivat päivisin hoivakodin lääkäreitä ja iltaisin, öisin ja viikonloppuisin HUSin Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikan lääkäreitä.

”Yhteistyömme toimii hyvin, me teemme hoitodiagnoosin ja konsultoimme lääkäriä, joka tekee päätöksen potilaan hoidosta”, Saariala sanoo.

Saariala kertoo nauttivansa työnsä vastuullisuudesta.

”Pääsen itse päättämään asioista ja sitä kautta tulee onnistumisen elämyksiä. Työmoraalin on tässä työssä oltava kohdillaan. Haluan olla lojaali asiakkaalle ja hoidan hänen asiansa huolellisesti kuntoon.”

LiiSa on otettu riemulla vastaan

LiiSa on saanut potilailta ja omaisilta sekä hoivakotien työntekijöiltä paljon kiitosta.

”Omaiset ovat onnellisia, kun läheistä ei tarvitse kuljettaa paikasta toiseen”, Saariala kertoo.

Myös Jorvin päivystyspoliklinikalla työskentelevä sisätautien erikoislääkäri Sanja Sädevirta kehuu LiiSan toimintaa.

”Hoivakodeissa ei monesti ole osaamista hoitaa akuutteja tilanteita, jolloin soitetaan herkästi ambulanssi ja potilas tuodaan päivystykseen. Nyt monet vaivat voidaan hoitaa paikan päällä, mikä helpottaa vanhuspotilaita huomattavasti”, Sädevirta sanoo.

”Parasta on, kun voimme viedä avun sinne missä sitä tarvitaan”, summaa Saariala.

Artikkeli on julkaistu alun perin Husarissa 5/2019.