OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

OLKA välittää vertaistukea potilaille ja heidän läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on tarjota kiireetöntä kohtaamista ja antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA näkyy sairaaloidemme aulassa OLKA-pisteinä, joissa yhdistykset ja sairaalan yksiköt voivat pitää esittelytilaisuuksia. Jokainen OLKAn vapaaehtoinen on käynyt valmennuksen ja saanut perehdytyksen tehtäväänsä. Vapaaehtoinen toimii potilaan seurana ja tukena, mutta ei puutu potilaan hoitoon. Vapaaehtoisilla ei myöskään korvata henkilökunnan työtä.

OLKA-pisteitä kahdeksassa sairaalassa HUSissa

OLKA-pisteitä on Meilahden Kolmiosairaalassa, Tornisairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Uudessa lastensairaalassa sekä Jorvin, Lohjan, Hyvinkään ja Raaseporin sairaaloissa.

OLKA-toimintaa ja sen kehittymistä seurataan vuosittaisella OLKA-Q –kyselyllä. OLKA laajeni vuoden 2019 aikana tavoitteiden mukaisesti HUS-tasolla sekä valtakunnallisesti.

HYKSissä vapaaehtoisten kohtaamisia oli yli 20 000. HYKSissä vapaaehtoisia on noin 140 ja kolmasosa heidän tehtävistään liittyi vertaistukeen.

OLKA-pisteillä sairaaloissa järjestettiin 184 teemapäivää, joissa vapaaehtoisten ja potilaiden tai läheisten kohtaamisia oli noin 2 000. Pääkaupunkiseudun sairaaloiden lisäksi OLKA-toimintaa on lähes 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

OLKA ylläpitää Terveyskylään kuuluvaa Vertaistaloa. OLKA toteutetaan HUSin ja EJY ry:n yhteistyönä.