Vuonna 2019 hoidimme yhteensä 680 600 potilasta

HUSin erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä hoidettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 680 621 potilasta. Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 10,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 587 444 potilasta, mikä oli 5,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2018 TP 2019 Muutos-%
TP 2019 /
TP 2018
– Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 558 296 587 444 5,2%
– Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 112 076 191 214 70,6%
– Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.)
Somatiikka, vrk 4,0 4,0 −0,9%
Psykiatria, vrk 20,7 19,9 −4,2%

HUSin jäsenkuntien asukkaista yli puoli miljoonaa eli noin kolmasosa käytti erikoissairaanhoidon palveluja vuonna 2019. Määrä kasvoi viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

Huomattava osa kasvusta johtui Malmin ja Haartmanin päivystystoimintaa tukevien osastojen siirrosta HUSiin. Ilman toimintojen siirtoa potilaiden määrä olisi pysynyt lähes ennallaan. Palvelujen käytössä suhteessa kokonaisväestöön on suuria kuntakohtaisia eroja.