Vuoden 2019 lopussa hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuodeosastolle jonottaneiden osalta, mutta parantui poliklinikalle jonottaneiden osalta vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna.

Vuoden 2019 lopussa vuodeosastohoitoon yli 6 kuukautta jonottaneita oli 1 121. Vastaavaan aikaan vuonna 2018 jonottaneita oli 497.

Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon yli 3 kuukautta jonottaneita oli vuoden 2019 lopussa 1 918. Vuonna 2018 potilaita oli 2 549.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2018 TP 2019 Muutos-%
TP 2019 /
TP 2018
Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy
– Lähetteiden määrä (elektiiviset) 315 391 330 189 4,7%
– Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 4 544 5 245 15,4%
> 21 vrk, lkm 31.12.2018 4 544
– Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1)
> 6 kk 497 1 121 125,6%
kaikki 16 960 17 827 5,1%
> 6 kk 31.12.2018 497
– Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1)
> 3 kk 2 549 1 918 −24,8%
kaikki 28 640 28 401 −0,8%
> 3 kk 31.12.2018 2 549

1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat