Hoitotyöllä tarkoitetaan tässä raportissa hoitohenkilökunnan tekemää työtä. Hoitotyön ydintehtävä on potilaan hoitaminen. Siihen sisältyvät hoidon tarpeen määrittäminen sekä hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi. Hoitotyön tavoitteena on edistää potilaiden, asiakkaiden, perheiden ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä sairautta, tukea, hoitaa ja auttaa kuntoutumaan sekä lievittää kärsimystä sairauden tai kuoleman kohdatessa.

HUSissa työskentelee noin 16 000 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa terveydenhuollon ammattilaista. Hoitotyötä toteutetaan lukuisissa toimintaympäristöissä, kuten osastoilla, poliklinikoilla sekä tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä. Lisäksi hoitotyötä toteutetaan liikkuvina palveluina ja potilaan kotona. Hoitotyötä ohjaavat potilaskeskeisyys, näyttöön perustuvuus, potilasturvallisuus, moniammatillisuus ja kollegiaalisuus.

HUSin hoitohenkilökunta tuo vaativan erikoissairaanhoidon edellyttämän hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaamisen potilaan moniammatilliseen hoitoprosessiin. Hoitohenkilökunta osaltaan vastaa potilaan laadukkaasta ja turvallisesta kokonaishoidosta yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten ja tahojen, kuten perusterveydenhuollon kanssa.

Hoitotyötä eli potilaan hoitoa, opetusta, tutkimusta ja näihin liittyvää johtamista organisaation kaikilla tasoilla toteutetaan Magneettisairaala-mallin viitekehyksestä johdetun HUSin hoitotyön toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma tukee osaltaan HUSin strategisia avaintavoitteita pyrkimyksenään varmistaa vaikuttava hoito potilaan parhaaksi hoitotyön keinoin.

HUSin sairaaloissa ja muissa yksiköissä hoidettiin noin 680 000 potilasta vuonna 2019. Joka kolmas uusimaalainen sai erikoissairaanhoidon palveluja HUSissa. Hoitotyön vuosikertomukseen on valittu HUSin eri yksiköistä kuvauksia ja tuloksia erinomaisesta hoitotyöstä. Voi tutustua Hoitotyön vuosikertomuksen kokonaisuudessaan PDF-muodossa.