HUSissa laadunparannuksen keskiössä vuonna 2019 ovat olleet Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman tekeminen sekä kaikki ammattiryhmät käsittävän kansainvälisen laatujärjestelmän, JCI-akkreditaation, hankkiminen. Yhtymähallinnon Laatu- ja potilasturvallisuus -yksikön (LAAPO) ja HUS Tietohallinnon yhteistyönä käynnistyi lisäksi potilas- ja hoito-ohjepankkihanke. Vuoden 2019 aikana rakensimme laatumittarit ja niiden raportoinnin, uudelleenorganisoimme laatutyön ja lisäsimme selkeästi koulutusta ja viestintää. Lisäsimme kansainvälistä yhteistyötä  muun muassa Pohjoismaihin ja Yhdysvaltoihin.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto, jonka ensimmäisen tuotantokäytön vaihe käynnistyi marraskuussa 2018, vaikutti laatutyöhön raportoinnin ja standardoinnin sekä potilasturvallisuuden seurannan kautta. Kehitämme laatua myös hoitotyön laatuun keskittyvällä magneettisairaalahankkeella sekä muutamilla tukipalveluilla käytössä olevilla sertifioinneilla/akkreditoinneilla.

Potilasturvallisuuden kehittämisessä olennaisena osana toimii HaiPro-vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä. Se on tällä hetkellä paras tapa saada tietoa yksiköiden toiminnasta, ja ilmoituksista nousee vuosittain useita tärkeitä kehittämistoimenpiteitä. Digitalisaatiohankkeet lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja vakiointia, jotka ovat laadun kehittämisen olennaisia elementtejä.

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

HUSissa on tehty jo useamman vuoden ajan potilasturvallisuussuunnitelma ja -raportti. Vuonna 2019 teimme ensimmäistä kertaa Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman (LAAPO) 2019 – 2020. Terveydenhuoltolaki vaatii, että terveydenhuollon organisaatiossa on oltava suunnitelma laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Julkisessa terveydenhuollossa LAAPO-suunnitelma toimii samalla organisaation omavalvontasuunnitelmana.

Potilasturvallisuus on yksi laadun osa-alue, mutta tärkeytensä vuoksi se on haluttu pitää osana otsikkoa eli HUS laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma. LAAPO-suunnitelma ja -raportti käsitellään aina LAAPO-johtoryhmässä sekä konsernin johtoryhmässä ennen kuin HUS-kuntayhtymän hallitus hyväksyy sen. LAAPO-raportin vuodelta 2019 HUS hallitus hyväksyi 6.4.2020.