Valmistautuminen JCI-laatujärjestelmään

Tärkein laadunparannushankkeemme vuonna 2019 oli valmistautuminen Joint Commission Internationalin (JCI) mukaisen kansainvälisen laatujärjestelmän hankkimiseen.

JCI on koko sairaalan kattava laatujärjestelmä, joka käsittää kaikki toiminnot ja ammattiryhmät, sekä toimii omavalvonnan perustana. JCI on maailman laajin sairaaloiden akkreditointijärjestelmä. Sairaalan on täytettävä tietyt laatukriteerit läpäistäkseen akkreditaatiotarkastuksen. Tavoitteenamme on, että vuonna 2021 kuusi toimialaamme läpäisee akkreditointitarkastuksen.

JCI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat Lasten ja nuorten sairaudet, Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Naistentaudit ja synnytykset, Psykiatria, Pää- ja kaulakeskus sekä Syöpäkeskus. Mukana on myös laajasti tukipalveluiden edustajia, sillä JCI:n laatukriteerit koskevat kaikkia toimintoja ja kaikkia ammattiryhmiä. Vähitellen toimintaa laajennetaan koko HUSiin.

JCI-hanketta koordinoi laatuylilääkärin vetämä Yhtymähallinnon laatu- ja potilasturvallisuus (LAAPO) -yksikkö.

Elokuussa 2019 allekirjoitimme yhteistyösopimuksen Mount Sinain (MSI) sairaalan kanssa. Mount Sinaista tuli 12 henkilöä perehtymään kuuden JCI-tulosyksikkömme laatuun. Viikon vierailun jälkeen he antoivat perinpohjaisen raportin siitä, miten heidän mukaansa meidän tulee parantaa laatuamme päästäksemme läpi akkreditaatiotarkastuksesta. Raportti toimii tärkeänä työkaluna laatutyössä.

Kansainvälinen laatujärjestelmä nostaa organisaation laatua laatukriteerien lisäksi mittaroinnin ja auditoinnin avulla. Olemme perustaneet JCI:n laatukriteerien läpikäyntiin ja toteuttamiseen moniammatillisia työryhmiä ja laadun kahdeksan ulottuvuuden mittaamiseksi olemme laatineet mittariston.

Laatumittaroinnin perusajatuksena on mahdollisimman niukka mittareiden määrä, niiden tiheä seuraaminen ja ennen kaikkea parannusten tekeminen. JCI-auditointiin liittyy seurantamenetelmä, Tracer methodology, jonka avulla teemme jatkossa laadun omavalvontaa. JCI-organisaation kouluttajat kouluttivat menetelmään 37 henkilöä Meilahden kampuksella. He tekevät yksiköissä arviointikierroksia ja pyrkivät löytämään yksikön henkilöstön kanssa laadunparannustapoja. Näillä kierroksilla saamme hyvää harjoitusta varsinaista akkreditointitarkastusta varten.