Magneettisairaala on hoitotyön laatujärjestelmähanke, joka on kuulunut vuodesta 2017 HUSin strategian mukaisiin läpimurtohankkeisiin osana kansainvälisiä akkreditointeja.

Magneettisairaalalla tarkoitetaan sairaalaa, jolle American Nurses Credentialing Center (ANCC) on myöntänyt hakemuksesta virallisen tunnustuksen erinomaisesta hoitotyöstä, potilaan hoidon tuloksista ja hoitajien työtyytyväisyydestä. Magneettisairaaloita on maailmassa noin 500. Yhdysvalloissa sairaaloista noin kahdeksalla prosentilla on Magneettisairaalastatus. Euroopassa on yksi vuonna 2017 akkreditoitu sairaala, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) Belgiassa. Syksyllä 2019 Nottinghamin yliopistollinen sairaala Britanniasta käynnisti hakuprosessin.

HUSin ensimmäisten tulosyksiköiden hakuprosessi käynnistyy vuoden 2020 syksyllä. Haemme Magneettisairaalastatusta HUS Syöpäkeskukselle, HUS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikölle, HUS Sydän- ja keuhkokeskukselle ja HUS Psykiatrialle. Koko HUSin hoitotyötä kehitetään Magneettisairaalamallin mukaisesti. Siten parannetaan potilaan hoidon tuloksia, henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä organisaation taloutta. Raaseporin sairaala kehittää hoitotyötään tavoitteenaan ANCC:n Pathway to Exellence -tunnustus.

Organisaation kehittyminen Magneettisairaalaksi kestää ANCC:n mukaan keskimäärin seitsemän vuotta. HUS on Magneettisairaalahankkeen myötä ollut ”Magneettimatkalla” nyt neljä vuotta. Magneettisairaalastatuksen varsinainen hakuprosessi kestää pari vuotta ja on kolmivaiheinen: ennakkoehtojen täyttäminen, esihakemus ja varsinainen hakemus sekä arviointivierailu, joiden perusteella päätös statuksen myöntämisestä tehdään. Magneettisairaalastatuksen hakemisen edellytyksenä on, että hakijaorganisaatio täyttää ANCC:n määrittelemät 50 erinomaisen hoitotyön johtamisen, rakenteiden, toiminnan, tutkimuksen ja innovoinnin sekä hoitotyön laadun kriteeriä.

Hoitotyön vuosikertomuksessa 2019 kerromme tarkemmin Magneettisairaalakriteerien mukaisesta hoitotyön kehittämisestä ja tuloksista.