HUSin palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2019

Lääkärit kirjoittivat HUSiin ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevia elektiivisiä lähetteitä lähes 330 200 kappaletta. Kasvua oli 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Joka päivä HUSiin saapui keskimäärin noin 1300 elektiivistä lähetettä.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä HUSissa oli vuonna 2019 lähes 298 000, mikä oli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Päivystyskäyntejä oli keskimäärin 820 joka päivä. Päivystyskäyntien määrän kasvuun vaikutti etenkin Haartmanin ja Malmin päivystysten siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Jos Haartmanin ja Malmin päivystysten käyntimääriä ei huomioida, päivystyskäyntien määrä laski noin kaksi prosenttia.

Päivystyskäyntien määrän lasku selittyy ainakin sillä, että lasten yleislääketieteen päivystyksen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille on muuttanut Uuden lastensairaalan päivystyskäyntien tyyppiä niin, että erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit ovat vähentyneet ja korvautuneet terveyskeskuspäivystyskäynneillä.

Lisäksi ennen Haartmanin ja Malmin päivystysten siirtymistä HUSille, näistä päivystyksistä Meilahden ja Töölön sairaaloihin siirryttyjen potilaiden käynnit rekisteröitiin erillisinä laskutettavina päivystyskäynteinä. Nyt vastaavista käynneistä rekisteröidään ainoastaan ei-laskutettavat lisäkäynnit.

Yli puolet potilaista lähetteellä terveyskeskuksista

Noin 57 prosenttia ennalta suunniteltuun hoitoon tulleista potilaista tuli HUSiin terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Noin 33 prosenttia tuli yksityislääkärin lähetteellä ja 10 prosenttia lähetteellä muista sairaaloista.

Terveyskeskuksista tulleiden potilaiden määrä laski 1,6 prosenttia ja yksityislääkäriltä tulleiden potilaiden määrä kasvoi 1,7 prosenttia.

Elektiivisten lähetteiden määrän kasvusta noin 69 prosenttia tuli yksityislääkärien ja -sairaaloiden lähetteistä.