Mot koldioxidneutralitet år 2030

I vår nya strategi för åren 2020–2024 som färdigställdes i slutet av 2019 läggs stor vikt på ansvarsfullhet samt iakttagande av hållbar utveckling i all verksamhet. Vårt mål är att HUS ska vara koldioxidneutralt före år 2030.

HUS Logistik rapporterade om sin ansvarsfullhet 2019 enligt GRI-standarden. För övrigt följer vår rapportering inte ännu GRI-standarden och fokuserar tills vidare i huvudsak på miljöfrågor.

Vårt centrala mål för 2020 är att skapa ett ansvarsprogram. Detta kommer att öka ansvarsrapporteringens omfattning också inom våra andra funktioner under de kommande åren.