HUS Logistik i korthet

HUS Logistik är ett av HUS resultatområden som producerar icke-sjukvårdsrelaterade stödtjänster. Våra tjänster omfattar upphandling, förnödenhetslogistik, varutransporter, påfyllningstjänster, vårdlogistik och medicinteknik. Resultatområde HUS Logistik leds och utvecklas av direktören för verksamhetsområdet med hjälp av ledningsgruppen.

Omsättningen för HUS Logistik år 2019 var ca 260 miljoner euro. HUS Logistik sysselsatte 449 personer 31.12.2019.

HUS Logistiks leveranskedjor är via upphandlingskontrakten globala. Tillverkningen av de produkter vi skaffar sker också i s.k. riskländer (BSCI-klassificering) och ett av våra fokusområden inom vårt ansvarsarbete är att säkerställa att tillverkningsförhållandena för dessa produkter respekterar de mänskliga rättigheterna och arbetslivets grundläggande rättigheter (ILO). Dessutom bedömer vi i all upphandling de mest väsentliga miljöaspekter i enlighet med HUS miljöpolitiska fokusområden.

Denna rapport är en översikt av HUS Logistiks verksamhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsperspektiv. Det här är vår andra ansvarsrapport. Vår första rapport som gällde 2018 utkom på våren 2019.