År 2019 var ett mycket viktigt år med tanke på samarbete och nätverkande. På initiativ av HUS Logistik inrättades 2019 en för sjukvårdsdistrikten gemensam utvecklargrupp för ansvarsfull upphandling som producerade en guide som innehöll 32 produktgrupper”Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin”. Under året utvecklade vi även ansvarskriterier för upphandling från riskländer och minimikrav för ansvarsfullhet tillsammans med Finnwatch rf i två pilotprojekt, ingick ett samarbetsavtal i anslutning till ansvar tillsammans med norrmän och svenskar samt gick med i det europeiska nätverket för ansvarsfull upphandling.

Ett öppet samarbete med intressentgrupper och dess utveckling är mycket viktigt för oss. Vårt ansvarsprogram har planerats i en nära dialog med våra interna kunder, avtalsleverantörer och organisationer som är verksamma inom företagsansvar.

Som intressentgrupper har vi fastställt de parter som HUS Logistiks verksamhet påverkar och som påverkar HUS Logistiks verksamhet.

Utgående från den intressentundersökning som vi utfört 2019 anser såväl vår personal, våra kunder som våra varuleverantörer att ansvarsfullhet är en viktig värdering och vi fick uppmuntrande respons för vårt ansvarsfrämjande arbete. I alla grupper ansågs att de viktigaste ansvarsteman i vår verksamhet är ansvarsfullheten som arbetsgivare och tillverkningsförhållandena i riskländerna som respekterar mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet.

Vi samarbetade aktivt under året med förutom de nordiska länderna, Finnwatch och Keino (Kompetenscentret för hållbara och innovativa upphandlingar) också med Sailab ry:n EWGEPP-nätverket för europeiska ansvarsfulla upphandlingar.

Våra kunder omfattar förutom HUS verksamhetsområden HUS specialupptagningsområden och kommuner på HUS-området. Alla dessa har egna strategiska mål, i vars förverkligande vi har en viktig roll. Vi stöder HUS interna kunder bland annat i målen för att avstå från PVC och förebyggande av uppkomsten av avfall. Våra kommunkunder har däremot bl.a. ambitiösa mål i anslutning till en minskning av utsläpp och koldioxidneutralitet. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet för att nå dessa mål så bra som möjligt och för att kunna gå vidare systematiskt och effektivt tillsammans med våra intressentgrupper.

Centrala intressentgrupper i anknytning till ansvarsfullhet

Intressentgrupp Samarbetsformer
Avtalsleverantörer Marknadsdialog, utvecklingsmöten, leverantörs- och avtalssamarbete
HUS klienter Expertpaneler, samarbetsmöten, Ekologiska ATeK-arbetsgruppen, HUS nätverk för ansvarsfull upphandling, kundpaneler
Kommunklienter Expertpaneler, samarbetsmöten
Kunder på specialupptagningsområden Expertpaneler, samarbetsmöten
Övriga sjukvårdsdistrikt Samarbetsmöten, utvecklargrupp
Keino-nätverket Utvecklargrupper
Sailab-Medtech ry Nätverk, leverantörssamarbete, utveckling
Finnwatch ry Utveckling, projektsamarbete
IWFEPP Internationella nätverket för ansvarsfull offentlig upphandling