HUS miljöpolicy koordineras på HUS Miljöcentral. På HUS Logistik förverkligar vi målen för HUS miljöansvar via vår ansvarsgrupp. Vårt miljöansvarsarbete styrs av HUS miljöpolicy, HUS miljöprogram och HUS upphandlingsstrategi.

Minskning av energiförbrukning och utsläpp

Byggnaden på HUS Logistikcentral har energieffektivitetsklass A och dess kalkylmässiga totala energiförbrukning är årligen ca 74 kWh/m2. Byggnadens uppvärmningssystem är jordvärme. För belysning och utrustning köptes 485 MWh el från Vanda energi år 2019, vilket var 7 procent mindre än året innan trots att verksamheten och antalet anställda ökade. År 2019 tyglades elförbrukningen bl.a. genom att optimera behovet av avkylning. Utöver detta installerades solpaneler på logistikcentralens tak. Logistikcentralens solcellskraftverk producerar ca 50 MWh el per år och energin används bl.a. för jordvärme- och kylningssystemets funktion i byggnaden samt för belysning.

Minskning av avfallsmängden

År 2019 uppgick HUS Logistiks totala avfallsmängd till ca 57,6 ton, varav blandavfallets andel var ca 30 procent. År 2018 var blandavfallets andel över 50 procent. Förutom proportionellt var andelen blandavfall betydligt mindre trots att den totala mängden avfall ökade. År 2019 inleddes insamlingen av plastavfall både i logistikcentralens lagerlokal och personalens pausrum. Insamlingen av papper, papp och bioavfall effektiverades också under året, vilket därmed minskade andelen blandavfall.

Avfallsstatistik 2016–2019 Siffror i ton
2019 2018 2017 2016
Blandavfall 17,9 21,9 21,3 18,9
Plast 4,2
Papp 17,7 14,08 13,2 14,9
Papper 4,7 4,1 6 6,5
Dataskyddsmaterial 0,6 0,07 0,07
Bioavfall 2,5 2,6 2,5 2,5
Spillolja 7,3
Fast oljeavfall 0,2
Brunns- och avloppsavfall 1,5
Kemikalier 0,7
Övriga 0,32 0,9 1,23
Totalt 57,6 43 44 44,1