Vi publicerade vår första ansvarsrapport enligt GRI-standarden sommaren 2019 och den tillhörande intressentundersökningen hösten 2019. Ur intressentundersökningen framgår det tydligt att det ansvarsfrämjande arbete vi utfört har noterats och det anses viktigt. Detta uppmuntrar oss att fortsätta och kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

För den årliga uppföljningen av arbetet för ansvarsprogrammet beslutade vi för att inleda en ansvarsrapportering år 2018. Rapporten som behandlar läget och resultaten för år 2019 är en ansvarsrapport som heltäckande beskriver HUS Logistiks verksamhet.

Alla valda fokusområden producerade resultat. När verksamheten växte ökade även den totala mängden avfall, men trots detta minskade mängden blandavfall i och med den effektiverade återvinningen av plast, papper och papp. Det ekologiska och sociala ansvaret beaktades i allt större mängd i anbudsinfordringar och personalens gemensamma kampanjer för gott humör, såsom insamlingen av julklappar till Vantaa Ensi- och turvakoti, välkomnades återigen entusiastiskt.

Under 2019 har vi samarbetat med många intressenter. På initiativ av HUS Logistik inrättades en för sjukvårdsdistrikten gemensam utvecklargrupp för ansvarsfull upphandling som producerade guiden”Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin”, som även innehåller produktgruppsspecifika riktlinjer för upphandlingsexperter. I samarbete med andra sjukvårdsdistrikt strävar vi efter att våra mål och kriterier ska vara så konsekventa som möjligt. Samtidigt för vi en aktiv dialog med leverantörsmarknaden, till exempel genom Sailab Finland, för att säkerställa att också marknaden är redo för våra nya, mer ambitiösa krav.

Under året har vi även samarbetat med Finnwatch i två pilotprojekt, vilket gjorde det möjligt för oss att få synlighet såväl i medierna som hos våra leverantörer. Vi inledde också ett samarbete med de övriga nordiska länderna genom att teckna ett samarbetsavtal och gick med i det europeiska nätverket för ansvarsfull upphandling.