Miljöåret 2019

Under år 2019 gjorde vi HUS allt mer miljövänligt. Till följd av miljöarbetet sjönk den totala avfallsmängden med 230 ton, plastinsamlingen mer än fördubblades, energiförbrukningen minskade med 5 000 MWh och koldioxidavtrycket förblev oförändrat trots verksamhetens tillväxt. Vi samarbetade till förmån för målen i samkommunens femåriga miljöprogram 2016–2020 vidsträckt genom hela organisationen. Hela personalen förtjänar ett tack för de uppnådda resultaten.

Våra tre viktigaste miljömål är en utveckling av miljömedvetenhet och -ledning, en kontinuerlig minskning av miljörisker samt inkluderande av resursklokhet som en del av all verksamhet. Under det gångna året har vi synliggjort miljöfrågor och -ansvar genom kommunikation i en rad olika kanaler och evenemang.

Personalens intresse för miljöfrågor återspeglades i aktiviteter och en vilja att utvecklas. För att stödja detta utbildade HUS Miljöcentral personal samt gav råd och uppmuntrade till miljöansvar även genom små handlingar i vardagen. Förutom praktiska råd har miljöexperter tillsammans med andra aktörer på HUS samt externa konsulter bland annat utvecklat effektivare avfallshantering, energibesparande åtgärder, miljöansvar inom upphandling och byggande, kemikaliesäkerhet och smarta sätt att röra sig.

Vi sammanställde tillsammans med kompetenscentret KEINO och andra universitetssjukhusdistrikt en uppdaterad handbok om sjukvårdsdistriktens ansvarsfulla upphandlingar. Handboken blev färdig i januari 2020. Redan innan detta har upphandlingarnas ansvarsfullhet enligt upphandlingsstrategin på HUS omfattat både socialt ansvar och miljöansvar. Ansvarskriterier användes redan vid 62 procent av HUS Logistiks gemensamma upphandlingar 2019.

I slutet av 2019 slutfördes HUS nya strategi 2020–2024. Strategin lägger stor vikt vid ansvarsfullhet. Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet före 2030 samt iaktta hållbar utveckling i all vår verksamhet.