HUS är Finlands största centrum för forskning och undervisning inom medicin och hälsovetenskap. Våra inhemska och internationella studier är av hög kvalitet och har både en samhällelig och individuell inverkan. Vi har över 500 läkare under specialisering inom samtliga 50 specialiteter. Varje år praktiserar ca 600 studerande inom grundläggande medicinsk examen på HUS sjukhus.

Vid Medicinska fakulteten publicerades sammanlagt 147 doktorsavhandlingar under 2019. Doktorsavhandlingarna fördelades enligt specialitet på följande sätt:

  • medicin 101
  • odontologi 4
  • filosofi 30
  • psykologi 12

Under 2018 och 2017 utkom årligen ca 3 300 publikationer.  Antalet publikationer för år 2019 är ännu inte känt.

Antalet forskningstillstånd ökade år 2019. Antalet beviljade forskningstillstånd uppgick sammanlagt till 932 medan 815 tillstånd beviljades år 2018.

  • 728 forskningstillstånd, varav 26 för hälsovetenskaplig forskning och 44 för doktorsavhandlingar inom vård- och hälsovetenskap
  • 204 forskningstillstånd för lärdomsprov