Materialet i Helsingfors Biobank ökade 2019 med mer än 22 000 nya B-Bio-0-prover, dvs. i genomsnitt med ca 100 nya prover varje vardag.

Sedan början av 2016 har sammanlagt mer än 81 000 prover samlats in. Arkivet för våra paraffiningjutna vävnadsprover innehåller prover från närmare 700 000 personer.

Vi samlade in över 1 500 färskvävnadsprov i samarbete med HUSLAB:s patologilaboratorier år 2019. Under fyra års tid har vi samlat in sammanlagt mer än 4 400 färskvävnadsprov. Vi fortsatte insamlingen av vätskebiopsiprov (cellfritt DNA-prov) från cancerpatienter i samband med insamlingen av färskvävnadsprov. Under året inledde vi flera riktade provinsamlingsprojekt i samarbete med forskningsgrupper.

Under 2019 förankrade vi biobanksverksamheten i sjukhusens vardag. Vi höll utbildningar för personalen 130 gånger på HUS och på specialupptagningsområdet. Vi arrangerade 53 biobanksevenemang.

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun har deltagit i biobanksverksamheten sedan februari 2019.

I oktober deltog vi i Kaizen-veckan som arrangerades på HUS i samarbete med Cancercentrum i syfte att utveckla provinsamlingsprocessen.

Vi utökade samarbetet med patientorganisationerna och inledde ett samarbete med HUS erfarenhetsexperter.