Helsingfors Biobank har två huvudsakliga kommunikationsmål: att förankra biobanksverksamheten som en permanent del av sjukvårdens servicesystem och att uppmärksamma allmänheten på biobanksforskning och -verksamhet.

Med hjälp av sociala medier når vi en bredare målgrupp än enbart sjukhuspersonalen och patienter. Helsingfors Biobanks Facebook-sida har under två år fått 469 följare. På Twitter är antalet följare 880. Via Facebook- och Twitter-kontona gjordes sammanlagt 167 inlägg om biobanksforskning och -verksamhet (86 tweets och 81 Facebook-inlägg). Helsingfors Biobanks Twitter- och Facebook-inlägg sågs mer än 190 000 gånger.

Samarbetet med patientorganisationer och erfarenhetsexperter intensifierades: flera månatliga temaevenemang anordnades tillsammans med olika organisationer, vilket gav Helsingfors Biobank och biobankverksamheten mera synlighet över Mejlans gränser. Månatliga evenemang ordnades bl.a. i Ode och varuhuset Stockmann i Helsingfors centrum.