Året 2019 på HUS

2019 var framför allt ett år fyllt av strategi- och strukturreformer.

I början av året fick vi en ny verkställande direktör, Juha Tuominen. I samma veva inleddes en förnyelse av HUS strategi. I slutet av året fick vi nya värderingar: bemötande, pionjärskap och jämlikhet samt fem strategiska mål.

I den nya strategin är vår vision att vara en föregångare inom hälsovården. Vårt löfte är att varje dag ge alla våra patienter allt bättre vård.

Under året har vi även förnyat HUS strukturer, särskilt när det gäller upphandling, personaladministration, ekonomi och kommunikation. Vi fick också det nya HUS Diagnostikcentrum när HUS Bilddiagnostik och HUSLAB slogs samman. Reformarbetet fortsätter för funktionernas del under 2020.

Vår serviceproduktion ökade mer än förväntat och antalet remisser och jourbesök ökade jämfört med året innan. På grund av ökningen i kostnaderna försämrades vår produktivitet. Kostnaderna ökade bland annat till följd av patient- och klientdatasystemet Apotti, personal- och löneökningar, de högre priserna inom läkarvetenskapen och ökningen av läkemedelskostnader, stora lokalprojekt och överföringar av funktioner.

Denna webbårsberättelse är också ett exempel på vår förnyelse. Av miljö- och kostnadsskäl publicerar vi inte längre vår årsberättelse på papper, utan du kan läsa om vår verksamhet år 2019 på webben. Förutom årsberättelsen hittar du på den här webbplatsen också vår verksamhetsberättelse och vårt bokslut, vår personalberättelse, vår miljöberättelse, årsberättelsen för vårdarbetet, HUS Logistiks ansvarsrapport samt Biobankens verksamhetsberättelse.

Välkommen att läsa mer om året 2019 på HUS!