Året 2019 på HUS

Vi har samlat centrala händelser under året här.

Du kan läsa här om våra viktigaste byggprojekt, grundandet av Diagnostikcentrum, överföringar av funktioner, vårt produktivitetsprogram, införandet av Apotti samt om våra nya direktörer.