Under 2019 fick vi en ny verkställande direktör, kommunikationsdirektör och direktör för HUCS sjukvårdsområde

Juha Tuominen inledde sitt arbete som HUS verkställande direktör 1.1.2019. Tuominen kom till HUS från befattningen som ledande överläkare på Terveystalo. När Tuominen inledde sitt arbete som verkställande direktör betonade han särskilt tre saker: att värna om personalens välbefinnande, stärka samarbetet med kommunerna och utveckla universitetssamarbetet.

Dessa tre saker ingick också i verkställande direktörens fokusområden som utvecklades tillsammans med HUS styrelse. Utöver detta omfattade Tuominens arbetslista bland annat effektiveringen av förvaltningen inom upphandling, ekonomi, personalförvaltning och kommunikation.

Paula Isopahkala inledde sitt arbete som HUS kommunikationsdirektör i juni. Innan hon kom till HUS arbetade hon länge inom kommunikation och marknadsföring på Neste. En av Isopahkalas första uppgifter var att inleda omorganiseringen av kommunikationen. Arbetet startade på hösten 2019 och fortsätter fram till våren 2020. Den nya kommunikationsorganisationen startade sin verksamhet 1.4.2020.


Kommunikationsdirektör Paula Isopahkala

Atte Meretoja inledde sitt arbete som direktör för HUCS sjukvårdsområde i början av oktober. Han arbetade tidigare som direktör för verksamhetsområde HUS Neurocentrum. Uppgiften som direktör för HUCS sjukvårdsområde var ny och Meretoja ansvarar för sjukvårdsområdets verksamhet och ekonomiförvaltningen. Uppdraget hade de senaste åren skötts av HUS verkställande direktör vid sidan av de övriga uppgifterna. Det nya arrangemanget möjliggör ett bättre fokus och en satsning på båda direktörsuppgifterna.


Atte Meretoja, direktör för HUCS sjukvårdsområde