Vi har på HUS inlett en omfattande verksamhetsförnyelse som gäller hanteringen av patient- och klientdata. För att genomföra detta kommer vi att gå över till att använda Apotti-patientdatasystemet på alla HUS enheter före utgången av år 2020.

Via Apotti får vi tillgång till ett mera enhetligt sätt att registrera och utnyttja data som är en förutsättning för utvecklingen av sjukvården, ledningen och verksamheten på hela HUS. Övergången till den nya modellen för hantering av patientdata är det mest omfattande förändrings- och utvecklingsprojektet under HUS historia.

Efter år av planering och förberedelser togs Apotti i bruk på HUS inledningsvis på Pejas sjukhus i november 2018. Patienterna har fått tillgång till Maisa, en e-tjänst som är avsedd för klienterna.

År 2019 samlade vi erfarenheter från Pejas och förberedde oss för kommande ibruktaganden av systemet. Personalen på Pejas har fungerat som pionjärer för Apotti och de har gett oersättlig information, respons och utvecklingsobjekt för framtida ibruktaganden av Apotti. Dessa kommer att ske i tre faser under år 2020 vilket leder till att Apotti kommer att användas inom hela HUS.

Förutom HUS deltar Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och Kervo i Apotti-systemet. Apotti grundar sig på ett Epic-baserat system som används på närmare 500 sjukhus i världen. Systemet levereras till oss av Oy Apotti Ab.