Brosjukhuset kommer också att ändra på verksamhetskulturen

Byggandet av Brosjukhuset, det största byggprojektet i HUS historia, fortsatte som planerat under 2019. Samtidigt med det fysiska byggandet utvecklar vi också nya patientvårdsprocesser och en verksamhetskultur. På så sätt säkerställer vi att patientvården fungerar smidigt och effektivt.

Vi har beslutat att inleda RAPTOR-verksamhet på det nya sjukhuset och är först ut i Europa. I RAPTOR-salen vårdas patienter som har en kraftig och livshotande blödning. RAPTOR-verksamheten kräver en lång orientering., Därför kommer en modellokal att färdigställas på Mejlans i början av 2020 så att vårdpersonalen kan öva innan Brosjukhuset står klart.

Brosjukhuset kommer att ersätta Tölö sjukhus samt en del av Kliniken för cancersjukdomar. Bygget av Brosjukhuset ska vara klart sommaren 2022 och vi kommer att vårda de första patienterna i början av 2023.

Ombyggnaden av Parksjukhuset inleddes

Ombyggnaden av Parksjukhuset, dvs. den tidigare Barnkliniken, inleddes i april. Under 2019 genomfördes rivnings- och renoveringsarbete på sjukhuset för att eliminera inneluftsproblem och i slutet av året inleddes den egentliga ombyggnaden.

Byggnaden kräver en fullständig och dyr ombyggnad, men eftersom dess läge är centralt har man velat behålla sjukhuset i den krävande specialiserade sjukvårdens bruk.

Ombyggnaden av Parksjukhuset genomförs i två faser. Den första fasen beräknas vara klar 2021 och i den ingår reparationer av de gamla delarna som färdigställts 1946 och 1986 samt ändringar i lokalerna i den del som blev klar 2010.

Efter ombyggnaden kommer funktionerna inom bröstkirurgi, plastikkirurgi, blodkärlskirurgi, mun- och käksjukdomar samt inom klinisk fysiologi att flytta in i lokalerna.

Projektplanen för Eksjukhuset blev färdig

År 2019 blev projektplanen för det kommande Eksjukhuset färdig. Planen godkändes av HUS styrelse 6.5.2019. Eksjukhuset kommer att bli Finlands ledande kunskapscentrum inom ögonsjukdomar.

I planeringen förbereds också vård av patienter inom andra specialiteter.

Det nuvarande Ögon-öronsjukhuset är i dåligt skick och verksamheten inom ögonsjukdomar har placerats på flera tillfälliga verksamhetsställen. Eksjukhuset byggs under åren 2021–2023 i närheten av Mejlans sjukhusområde mellan Paciusgatan och Zaidagatan nära Hud- och allergisjukhuset.